Innovation

Så ska snusk-vattnet i bassängen stoppas

Elin Kjellström. Foto: Jonas Askergren
Elin Kjellström. Foto: Jonas Askergren
Folke Björk. Foto: Jonas Askergren
Folke Björk. Foto: Jonas Askergren
Klicka på bilden för en större version. Foto: Grafik: Jonas Askergren
Klicka på bilden för en större version. Foto: Grafik: Jonas Askergren

Glöm röda, irriterade ögon och klorluktande hud. I framtidens simhall hålls bakterierna under kontroll med ny, energisnål reningsteknik. Enskedehallens barnbassäng visar vägen.

Publicerad

Startskottet har precis gått. Under ledning av Byggnadsteknik vid KTH ska 13 organisationer i Sverige, Norge och Finland tillsammans mejsla ut framtidens simhall. En miljövänlig, energi­effektiv, trivsam byggnad med lång livslängd är målet. Men först måste kloret i vattnet skruvas ner till ett minimum.

– Klor fräter ner konstruktionen och är energikrävande, säger Folke Björk, professor vid Byggnadsteknik.

Med minskad klorhalt följer andra vinster. För klor dödar inte bara bakterier, det reagerar också med organiska ämnen i bassängen. Dit hör smuts, svett och urin. Resultatet blir skadliga biprodukter som trihalometaner och triklor­aminer.

Det är trikloraminerna som ger oss röda och irriterade ögon, och de har även kopplats till astma hos barn. Trihalometanerna har klassats som möjligen cancerframkallande av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC6. Därför finns det gränsvärden som inte får överstigas i simhallar.

– Simhallarna har blivit en utmaning för kommunerna. Vi ville se om det gick att hålla vattnet rent utan kemikalier, säger Bengt Simonsson på miljöteknikföre­taget Teknikmarknad.

Företaget, som deltar i projektet med framtidens simhall, har nyligen utvecklat en miljövänlig reningsteknik som testats i barnbassängen i Enskedehallen i Stockholm. Här tar Badkompaniet varje vecka emot 500 barn mellan tre månader och sju år.

Under sex månader skruvades klorhalten i bassängen ner från 0,9 mg/ liter till 0,2 mg/liter. För att kompensera bortfallet av klor lät forskarna blått led-ljus, som har en dokumenterad bakteriedödande effekt, lysa ner i vattnet. Dessutom kompletterades reningen med en fotokatalysutrustning som utvecklats vid KTH. I den renas vattnet med hjälp av fria radikaler.

– Vi körde sex bakterieprov i veckan under sex månader. Inga av dem visade någon förekomst av skadliga bakterier i badvattnet, säger Torbjörn Andersson, kemist på Teknikmarknad.

Den minskade användningen av klor ledde till att halterna av trihalometaner och trikloraminer minskade. Elin Kjellström, instruktör på Badkompaniet, blev av med problemet med irriterade och tårande ögon. Men föräldrarna var konfunderade.

– Ja, det luktade ju inte klor i simhallen, så de undrade om vattnet verkligen var rent, säger Elin Kjellström.

Från Badkompaniets sida vill man helst fortsätta att dra ner på kloret. Men maskinskötaren hos förvaltaren har efter testperiodens slut ändå höjt klorhalten till 0,5 mg/liter. Anledningen är att regelverket, som fastställs av Socialstyrelsen, bygger på rening med klor.

– Vi vill fortsätta att validera det här systemet. Men vi måste också få med oss samhället i stort, förtydligar Bengt Simonsson.

I väntan på det förs reningstekniken in i det treåriga projektet med fram­tidens simhall.

– Målet är att ta ett samlat grepp om reningsteknik, byggmaterial, ventilation, belysning och byggtekniska lösningar, säger Folke Björk.

Skadliga biprodukter som bildas av klor

  • Trihalometrar bildas när halo­gener som klor reagerar med organiska ämnen som smuts. De tas upp genom huden och vid inandning. Kan ge leverskador och är misstänkt cancerogena.
  • Trikloraminer bildas när kloret reagerar med kväveföreningar från urin och övergår till luften. Halterna är högst vid vattenytan. Irriterande för luftvägar och slemhinnor. Kan ge astma.