Innovation

Så ska hudceller bota parkinson

Så ska pigmentceller bota Parkinson. Grafik: Jonas Askergren, fakta: Ulla Karlsson-Ottosson Foto: ParkCell
Så ska pigmentceller bota Parkinson. Grafik: Jonas Askergren, fakta: Ulla Karlsson-Ottosson Foto: ParkCell

Ta pigmentceller från huden och odla dem i labbet. Operera in dem i hjärnan och bota parkinson. Science fiction? Inte för forskarna bakom Uppsalaföretaget Parkcell. - Inom två år hoppas vi börja testa metoden på parkinson-sjuka, säger vd Daniel Walker.

Publicerad

<p>Pigmentcellerna i vår hud skyddar oss mot solens ultravioletta strålar. Dessutom tillverkar de dopamin, ett ämne som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på. </p> <p>- De är kusiner med de dopaminproducerande hjärnceller som patienten förlorar vid parkinson, säger Mats J Olsson, forskningschef på Parkcell och världsledande expert på pigmentceller.</p> <p>Genom att rena fram pigmentceller ur en liten bit hud från patienten, mångfaldiga dem genom odling i laboratorium och sedan transplantera in dem i hjärnan hoppas forskarna kunna bota sjukdomen. </p> <p>För när cellerna väl är på plats producerar de molekylen L-dopa, som i sin tur omvandlas till dopamin, det visar prekliniska studier. Och eftersom cellerna är kroppsegna behövs heller inga mediciner som hindrar kroppen från att stöta bort dem.</p> <p>- Vi har alla nycklar som behövs för att lyckas; vi kan rena och odla pigmentceller från parkinsonpatienters hud, vi har visat att de bildar L-dopa och vi har ett team som kan transplantera in dem i hjärnan när alla studier är klara, säger Mats J Olsson.</p> <p>När kan det bli aktuellt med kliniska studier?</p> <p>- Inom två år hoppas vi börja testa metoden på parkinsonsjuka, säger vd Dan Walker.</p> <p>Kommer svenska parkinsonsjuka att ingår i studierna?</p> <p>- Ja, studierna ska utföras i Sverige.</p> <p>Hittills har företaget klarat sig utan riskkapital. Men när de kliniska studierna närmar sig blir det ett måste.</p> <p>- De kommer att kosta runt 1 miljon kronor per patient. Vi behöver ha en neurolog ombord, och det kommer att krävas många uppföljningar per patient, säger Mats J Olsson.</p> <p>Parkcell samarbetar med Stig Rehncrona, neurokirurg vid Lunds universitetssjukhus och världsauktoritet på behandling av parkinson. Han poängterar att behandlingsmetoden är i ett tidigt skede, men att den är lovande.</p> <p>- Vi har redan gjort instrumentet som krävs för att utföra transplantationerna och vi är beredda att utföra dem om de prekliniska försöken håller hela vägen.</p>

Andra vägar att bota sjukdomen

Parkinsons sjukdom orsakas av att de nervceller i hjärnan som producerar dopamin bryts ned. Brist på dopamin leder till problem med kroppens rörelser. Huvudsakliga besvär är långsamhet, skakningar och stelhet. Längre fram är demens och depression vanliga symptom.

Sjukdomen drabbar främst män över 50 år. Runt 20 000 svenskar har fått diagnosen.

I dag finns ingen bot, men symptomen kan dämpas med mediciner. Elektroder som opereras in i hjärnan och kopplas till en pulsgenerator kan hjälpa mot svåra motoriska problem.

Stamceller som i labbmiljö styrs till att bli dopaminproducerande celler. Tanken är att de ska transplanteras in i hjärnan.

Biologiska läkemedel som förs in i hjärnan med en kateter. Ämnet ska stimulera stamcellerna i hjärnan till att vandra ut till rätt ställe och bli dopaminproducerande celler.

Genterapi där virus används för att föra över två gener till hjärnceller. Målet är att  få cellerna att producera dopamin.

Transplantation av dopaminproducerande celler från medicinskt aborterade mänskliga foster.