Populärteknik

Så ska asteroiderna fångas

Nasa har publicerat sina planer för att fånga in asteroider.

Publicerad

Nasa projekt Asteroid Redirect Mission går ut på att fånga in asteroider som ska kunna användas på olika sätt.

En tanke är att fånga en asteroid som förs till en stadig bana runt månen. Där ska sedan astronauter landa för att utforska asteroiden i ett projekt som planeras till mitten av 2020-talet.

Syftet är bland annat att skaffa den kunskap som behövs för Nasa plan att sända människor till Mars. I såväl asteroiderna som på månen kan det finnas tillräckligt med syre och väte som kan användas för att producera andningsluft, dricksvatten och även ingredienser till raketbränsle, skriver Nasa i ett pressmeddelande.

Nasa vill även undersöka möjligheterna för kommersiella företag att i framtiden kunna hämta råvaror till jorden från asteroiderna.

För att fånga in asteroiderna finns två huvudspår som Nasa undersöker. I det ena ska asteroiden hämtas i en stor säck. Den andra varianten går ut på att landa en robot på en mycket stor asteroid och därifrån hämta ett mindre stenblock.

Planeringen för asteroidfångsten finns dokumenterad i sex forskningsrapporter som Nasa nu släppt fria för nedladdning.

I rapporterna diskuteras även hur de jonmotorer som redan används i några rymdsonder ska kunna skalas upp för att driva farkoster som transporterar varor till Mars. Tanken är att detta relativt långsamma transportsätt ska användas för att långt i förväg skicka iväg de förnödenheter som astronauter på Mars kan behöva.