Innovation

Så ser världen ut genom kattens ögon

I en ny stor studie har forskare undersökt nära 600 olika djurs syn och förmåga att se detaljer.

Publicerad

I en studie som publicerades i maj i vetenskapsmagasinet Trends in Ecology & Evolution analyserade forskare synen hos nära 600 olika sorters djur, skriver EarthSky.

Eleanor Caves är en av de forskare på Duke universitet i North Carolina, USA, som står bakom studien. Hon berättar att de flesta djur här i världen generellt ser med sämre detaljrikedom än vad vi människor gör.

Jämfört med många djur har vi människor ganska dålig förmåga att se i mörker eller att särskilja färger, men när det kommer till skärpa är våra ögon bättre.

För att mäta syn använder man begreppet cykler per grad. Det syftar på hur många parallella svarta och vita linjer du kan urskilja inom en grad av ditt synfält innan linjerna blir en grå massa.

Forskare kan inte be en katt att identifiera bokstäver på en vägg som människor får göra hos optikern, utan för att studera djurets syn så måste forskarna uppskatta synskärpan. Detta görs genom beteendetester, men också noggranna studier av ögats anatomi för att ta reda på ögats ljuskänslighet.

En människa kan se upp till 60 cykler per grad och ett av de få djur som slår människans förmåga att se detaljer är örnen. Örnen har mer än dubbelt så stark skärpa i sin syn än vad människor har och kan se upp till 140 cykler per grad.

Jämfört med hundar och katter har vi människor mellan fyra till sju gånger så hög synskärpa. Fiskar däremot har som bäst hälften så skarp syn som oss människor.