Populärteknik

Så ser mobilstrålningen ut

En amerikansk forskare visar hur några städer skulle se ut som radiosignaler var synliga för det mänskliga ögat.

Publicerad

En psykedelisk mardröm eller ett fascinerande konstverk?

Valet är upp till var och en som betraktar en visualisering av hur världen skulle se ut om radiovågorna var synliga.

Det är den amerikanska konstnären och forskaren Nickolay Lamm som producerat bilder över amerikanska städer där mobilmasterna sänder ut sina signaler i form av synligt ljus.

De imaginära radiosändarna har inte placerats ut på sina verkliga platser men utbredningen av vågorna från masterna i bilderna sägs vara realistisk där olika frekvenser fått olika färg.

Till sin hjälp med beräkningarna av sändnigsstyrkor och radiovågornas utbredning har Nickolay Lamm konsulterat en lång rad forskare vid en handfull amerikanska universitet.