Samhälle

Så överlever coronaviruset utanför kroppen

Kanske kan virus överleva i taxin – i Stockholm ångtvättas bilar för säkerhets skull. Foto: Anders Wiklund/TT
Kanske kan virus överleva i taxin – i Stockholm ångtvättas bilar för säkerhets skull. Foto: Anders Wiklund/TT
Ångtvätt av taxi. Foto: Anders Wiklund/TT
Ångtvätt av taxi. Foto: Anders Wiklund/TT

Vi vet man ska akta sig för nysningar och hostningar så här i coronatider. Men hur är det med dörrhandtagen? Och hur är det med telefonen på kontoret?

Publicerad

Det nya coronaviruset är bara ett i raden av flera coronavirus som florerar bland människor. Enligt den forskning som finns tillgänglig finns inga tecken på att just det här coronaviruset, sars-cov-2, skulle bete sig annorlunda. I så fall innebär det att viruset under rätt omständigheter faktiskt kan leva flera dagar utanför kroppen.

Droppsmitta

Viruset smittar med hjälp av så kallad droppsmitta, det vill säga att viruspartiklarna finns i de ibland mycket små droppar som finns i hostningar, nysningar och i utandningsluften. Dessa droppar kan sedan landa på olika föremål och på så sätt smitta via så kallad indirekt kontaktsmitta.

På metall och trä i rumstemperatur verkar till exempel viruset, åtminstone i laboratoriemiljö, kunna överleva i upp till fyra, fem dagar. Det innebär att dörrhandtag, ledstänger, portkodspaneler och andra ställen som många tar på skulle kunna lagra smittämnen under ganska lång tid och smitta via indirekt kontaktsmitta. Därför bör man vara noga med handhygien och alltid tvätta händerna med tvål och vatten när man kommer hem från besöket i affären eller vad det nu kan vara.

Särskilda förhållanden

Däremot behöver du nog troligen inte vara orolig för postförsändelser eller liknande från områden med mycket smitta. Även om viruset i teorin skulle kunna finnas på paketet, framför allt från länder nära oss, tyder forskning på att både tid, tryck och temperatur hjälper till att ta kål på viruspartiklarna.

Om man vill vara extra säker kan man spreja med sprit eller desinfektionsmedel.

På Folkhälsomyndighetens hemsida står att viruset kan överleva på ytor i flera dagar men att "det krävs särskilda förhållanden". Till exempel påverkar temperatur, solljus och luftfuktighet. Men tvål och andra fettlösande medel samt sprit tar kål på viruset.