Populärteknik

Så navigerade vikingarna i mörker

Ljusbrytningen i mineralet islandsspat gör att solen kan hittas även när det är mörkt. Tillssmmans med en graderd träskiva kan det bli en solkompass. Foto: Proceedings of the Royal Society & Alkivar
Ljusbrytningen i mineralet islandsspat gör att solen kan hittas även när det är mörkt. Tillssmmans med en graderd träskiva kan det bli en solkompass. Foto: Proceedings of the Royal Society & Alkivar

Med en graderad träskiva och ett polariserande mineral kunde vikingarna hitta riktningen till solen även när den stigit under horisonten.

Publicerad

Forskare vid Eötvös Loránduniversitetet i Ungern tror sig ha upptäckt en metod som vikingarna använde för att navigera sina skepp. Den bygger på att avläsa riktningen till solen men det märkliga är att navigationshjälpmedlet även fungerar när solen försvunnit under horisonten.

1948 hittades den mystisk träskivan "Uunartoq" på Grönland som daterats till vikingatiden. En del gissar att det är ett prydnadsföremål medan andra tror att det är en del av en "kompass" som använde riktningen till solen för att bestämma färdriktning. Gissningsvis fanns en träpinne monterad i mitten av skivan som kastade en skugga på den yttre "kompassrosen".

Med hjälp av mineralet islandsspat kan riktningen till solen även bestämmas när det är mörkt. Islandsspaten har nämligen polariserande egenskaper och ger ett unikt mönster när den exponeras för solens ultravioletta strålar.

Sedan tidigare är det känt att solens position kan bestämmas med hjälp av mineralet när himlen är molntäckt. Nu har de ungerska forskarna visat att solen kan hittas även när den stigit ner under horisonten, skriver de i sin rapport.

Om vikingarna med hjälp av solstenar hittade riktningen till den dolda solen kunde de beräkna hur solen skulle ha kastat sin skugga från pinnen på den graderade träskivan och på så sätt ta ut en färdriktning.

Tyvärr finns inga fynd som bevisar att vikingarna använde solstenar men enligt Live Science finns stöd i medeltida litteratur att mineralet var känt av de nordiska sjöfararna. Det finns också ett fynd av islandsspat från ett örlogsfartygsvrak från 1500-talet som efter tiden i vattnet blivit ogenomskinligt men kan ha använts för navigering under en period då magnetnålar inte kunde användas på skepp bestyckade med kanoner av järn.

När forskarna testade sina teorier fann de att en nytillverkad solstenskompass visade riktningen mot norr med en felmarginal på +/- fyra grader när solen befann sig mellan tio grader över och åtta grader under horisonten.