Populärteknik

Så kan framtidens ubåtar se ut

Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy
Foto: Royal Navy

Obemannade robot-ålar och ubåtar i form av stingrockor. I framtiden kan undervattens-armadan se helt annorlunda ut.Det visade brittiska Royal Navy på utställningen Nautilus 100.

Publicerad

Att sia om framtiden är ingen lätt uppgift, men samtidigt är det de framsynta som har bäst förutsättningar för att lyckas. Den brittiska flottan utmanade därför landets ingenjörer och forskare: Hur ser undervattensförsvaret ut om 50 år – och hur ska de bäst användas för att hålla kungariket säkert? Responsen var enorm.

Bland de uppmärksammade designförslagen var det många som gick på det naturliga spåret. Deras ubåtar och undervattensfarkoster efterliknar det marina livet – snarare än de ståltuber som gäller i dag.

Förslagen var sinnrika: Ett moderskepp som var format som en stingrocka med en valhajsmun, obemannade ål-, eller muränaformade farkoster som kunde upptäcka fiender – och som själva kunde lösas upp för att undvika upptäckt. Det fanns även alternativ till klassiska torpeder. Istället för att släppa iväg enstaka skickas de ut likt fiskstim.

Läs mer:

– De här märkvärdiga designförslagen demonstrerar våra ingenjörer och forskares stora påhittighet, samt ambitionerna för Royal Navy. Den här typen av innovation är viktig för att upprätthålla Storbritanniens kapacitet. Därför investerar vi vår växande budget i ny teknologi – och vår innovationsfond på 800 miljoner pund ska ta tillvara på exakt den här typen av futuristiska idéer, säger försvarsminister Harriett Baldwin, i ett pressuttalande.

Men det var inte bara formerna på farkosterna som var futuristiska. Det fanns tankar om att de skulle ha hybriddrift, där el kombinerades med algbränsle. Därtill har exempelvis stingrocka-ubåten kapacitet att nå den oerhörda hastigheten av 150 knop under korta sträckor.

– Mer än 70 procent av planetens yta är täckt av vatten och oceanerna är fortfarande ett av världens största mysterier, och outnyttjade resurser. Det förutspås att det inom 50 år kommer vara mer konkurrens mellan nationer om att bo och arbeta på-, eller under havsytan. Med det i åtanke så tittar Royal Navy på sin framtida roll och hur vi bäst ska vara rustade för att försvara Storbritanniens intresse världen över, säger Peter Pipkin, kommendörkapten och marinens robotik-officer.

I bildspelet ovan kan du se fler exempel på hur ubåtarna kan komma att se ut.

Fakta om projektet Nautilus 100

Namnet markerar att det var 100 år sedan som USS Nautlius O-12 sjösattes.

I projektet deltog 20 forskare och ingenjörer från UKNEST, en non-profit organisation vars mål är att främja brittisk ingenjörskonst.