Populärteknik

Så gängas en cykeltrampa

TEKNIKFRÅGAN. Läsarna ger besked om varför felgängade cykeltrampor skruvar upp sig. I Ny Tekniks spalt Teknikfrågan är det ni läsare som frågar och svarar på intrikata frågor.

Publicerad

Fråga: På cyklar är höger trampa högergängad och vänster trampa vänstergängad. Sådan gängning finns också i många mekaniska maskiner för att inte skruvar och andra gängade detaljer skall skruva upp sig. Men vad är det som orsakar att exempelvis tramporna på en cykel skruvar upp sig om gängningen är felvänd?

Erik Bengtsson
 

Svar: Man vill undvika det mekaniska fenomenet valsvandring. Cykelpedalerna består ju av en gängad axel samt två omgivande hållare med kulor. När pedalen utsätts för en nedåtriktat "tramptryck" blir tack vare kullagren det vridande momentet på pedalaxeln försumbart. Men tramptrycket påverkar pedalaxeln som pressas med sin gänga nedåt i vevarmens innergänga. I den fortsatta tramprörelsen kommer vevarmens gängade hål på den vänstra pedalen att bli vänsterroterande vilket även pedalaxeln strävar efter och skruvas därmed inåt.

Man kan inse detta om man tänker sig att pedalaxelns gängdiameter vore mycket mindre än hålet men med samma gängstigning. Roterar då hålet åt vänster så roterar den mindre pedalaxeln åt samma håll, vilket gör att den gängas inåt och dras in till ändstopp. Man kan lättare förstå detta om man tänker sig ett hål där man placerar en löst liggande axel med mindre diameter än hålet. När hålet roterar åt vänster ligger ju den mindre axeln av sin tyngd, motsvarande "tramptrycket", nere i hålets periferi och roterar då åt samma håll som hålet. Detta kallas för valsvandring.

Ronny Bergh, Kristinehamn

Svar: Den lilla skillnaden i diameter mellan pedalaxeln och hålet i veven tillsammans med att foten hela tiden pressar trampaxeln nedåt i hålet gör att pedalaxeln roterar med en precessionsrörelse inuti hålet. Denna rörelse gör att pedalerna skruvas i när man trampar cykeln framåt. Prova att trampa baklänges så kommer tramporna att skruva ut sig!

Lars Hesslow, cyklist

Har du själv någon intrikat fråga du funderar på? Maila till teknifragan@nyteknik.se

Det är ni läsare som både frågar och svarar i Teknikfrågans spalter.

Se fler svar i kommentarerna på nyteknik.se.