Samhälle

Ryssland förbereder sig för storskaligt krig

Foto: Dmitri Lovetsky
Foto: Dmitri Lovetsky

Ryssland har under senare år genomfört allt mer omfattande militära övningar, visar en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Publicerad

Enligt rapporten har militärövningarna gått från att ha varit inriktade på mindre konflikter till att på senare tid handla om att öva på storskaliga krig.

”Ryssland förbereder sig för att utkämpa regionala krig som kan bli utdragna, till exempel mot Kina eller Nato”, säger Johan Norberg, forskningsledare inom säkerhetspolitik på FOI, i ett pressmeddelande.

Ryssland genomför strategiska militära övningar en gång om året. Även andra delar av samhället involveras i övningarna för att se hur de kan bistå de väpnade styrkorna.

”De har länge gjort strategiska övningar på ledningsnivå. Det som nu är slående är att dessa övningar sedan 2013 alltmer involverar trupp i terrängen”, säger Johan Norberg.

FOI har utgått från öppna dokument från ryska försvarsdepartementet och gäller övningar gjorda mellan 2009 och 2017.