Populärteknik

Rysk atomraket till Mars 2035

Dagens raketer är för långsamma för Marsresor. Foto: Roskosmos
Dagens raketer är för långsamma för Marsresor. Foto: Roskosmos

Ryssland kan ha en kärnenergidriven Marsfarkost färdig 2035. Den ska klara resan på halva tiden mot dagens rymdfarkoster.

Publicerad

Inom ramen för ett internationellt projekt strävar ryska rymdorganet Roskosmos efter att utveckla en kärnenergidriven Marsfarkost. Konstruktionen kan inledas 2012 och reaktorn skulle kunna vara klar 2019, sade förre Roskosmoschefen Anatoly Perminov i april.

Han anser att det är absurt att genomföra bemannade Marsresor med dagens drivteknik. Restiden nu beräknas till 250 dygn. Med eventuell vistelse på planeten och lika lång hemfärd tar en Marsexpedition drygt ett och ett halvt år.

Den reaktordrift man tänker sig ska utvecklas tillsammans med det ryska atomenergiorganet Rosatom, som också väntas stå för en stor del av finansieringen.

Reaktorn ska hetta upp vätgas till 2000 °C, som sedan med hög hastighet pressas ut genom raketmotorns dysa. Strålhastigheten beräknas till 9000 meter per sekund, dubbelt så snabbt som med dagens raketbränslen. Därmed ökar rymdfarkostens hastighet och restiden kan halveras.

Ett problem med långa rymdfärder är den kosmiska strålning som människor kommer att utsättas för. Därför är det inte omöjligt att de första resorna till Mars kommer att bemannas med andra levande varelser, exempelvis apor.