Krönikor

”Roboten är död, leve roboten”

Tomas Berg är nordenchef på Schunk Intec AB samt ledamot i Automathink. Foto: Stefan Tell, TT
Tomas Berg är nordenchef på Schunk Intec AB samt ledamot i Automathink. Foto: Stefan Tell, TT

KRÖNIKA. För den politiker som vågar satsa på robotintegrering finns mer att hämta, skriver gästkrönikören Tomas Berg, nordenchef på Schunk Intec AB samt ledamot i Automathink.

Nyligen presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg något som av vissa medier karakteriserades som ett miljonregn för robotindustrin. Miljonregnet är 110 miljoner kronor som över en fyraårsperiod ska kanaliseras via Tillväxtverket och Vinnova, och målet är alltså att vi med detta ska ta produktionseffektiviseringen på allvar. Sett till målet att Sverige ska bli världsledande inom robotintegrering av industrin, är det dock långt kvar och större satsningar än så kommer att krävas.

Satsningen, som ett beslut och som en företeelse, är bra. Det handlar dock om 27,5 miljoner per år som ska lyfta AB Sveriges produktionseffektivisering. Den summan är försvinnande liten om vi betänker möjliga effekter av automatisering i allmänhet och robotisering i synnerhet.

En nyligen publicerad studie, ”Robots at Work” (Graetz, Michaels, 2017) belyser den faktiska ekonomiska effekten av en större robotintegration inom industrin. En slutsats är att den genomsnittliga ökningen av BNP i de 17 länder som undersökningen omfattade var så hög som 0,4 procent. Sveriges BNP 2016 var 4 407 miljarder kronor, den hade varit 19 miljarder kr högre om även vi hade kunnat tillgodogöra oss denna ökning.

Mikael Damberg belyser särskilt små och medelstora företag, en kategori företag som står för cirka 99 procent av Sveriges samtliga företag. Här är robotanvändningen i Sverige låg om man läser den senaste utgåvan av den internationella robotstatistiken (IFR, World Robotics 2017). Om vi bortser från bilindustrins användning av robotar har Sverige en robotdensitet på 164 robotar per 10 000 industriarbetare. Danmark, som inte har någon bilindustri att tala om, har nu en robotdensitet på 211 robotar per 10 000 industriarbetare.

Det är här utmaningen ligger. Danmark har de senaste åren satsat hårt på att öka sin produktionseffektivisering genom ett flertal projekt och målgruppen har entydigt varit små och medelstora företag. I tillägg till detta har även en inhemsk dansk robotindustri startat, med mer än 100 inhemska robotföretag bara sedan 2010, där ett flertal aktörer verkar internationellt. Även de i Danmark verkande riskkapitalbolagen har fått upp ögonen för detta robotfenomen och antalet företag som riskkapitalbolagen nu verkar i har mer än tredubblats sedan bara ett par år.

Sverige har en stor fördel i vår enormt starka basteknologi samt vår infrastruktur som kanske bättre än något annat möjliggör de kommande årens tillväxt inom digitalisering, uppkoppling och smart industri. För den politiker som verkligen vågar satsa på ökad robotintegrering inom industrin finns därför garanterat mycket mer att hämta.

Tomas Berg är nordenchef på Schunk Intec AB samt ledamot i Automathink