Innovation

Robotar simulerar evolutionen

Amerikanska forskare har genom datasimulering visat hur evolution går till.

Publicerad

Genom att göra ett datorprogram där animerade figurer ställs inför naturligt urval, har de visat att evolutionen kommer att driva utvecklingen mot det som är fördelaktigt för den individuella figuren.

Den enda regeln för naturligt urval som bestämdes av programmerarna var att ju snabbare en figur rör sig, desto fler barn får den. Figurerna korsades sedan med varandra och varje ny generation fick nya individuella figurer. Därefter fick de avkomma enligt samma regel där de snabbaste fick ett övertag gentemot de långsamma. Figurerna utvecklades i tusen generationer.

Varje figur kunde bestå av antingen muskler, bindväv eller ben.

Resultatet blev att evolutionen i programmet skapade ett antal figurer som tog sig fram med en rad olika gångarter.

Forskarna testade även hur figurerna utvecklades om de blev straffade för exempelvis sin storlek.

Forskningen utfördes vid Cornelluniversitetet i staten New York samt vid University of Wyoming.

<iframe width="468" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/z9ptOeByLA4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>