Digitalisering

RIT-avdrag ska göra Sverige bäst på it

Jan Gulliksen Foto: Kristina Sahlén
Jan Gulliksen Foto: Kristina Sahlén

Regeringens digitaliseringsutredare föreslår en skattereduktion för it-tjänster i hemmet. Det avdraget har redan fått ett inofficiellt namn – RIT-avdrag.

Publicerad

Digitaliseringskommissionen leds av KTH-professorn Jan Gulliksen. Kommissionen tillsattes av den förra regeringen sommaren 2012 och ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 december 2015.

I går kom ett 300-sidigt delbetänkande med fyra förslag för att stärka utvecklingen av digital kompetens i Sverige.

1. Regeringen bör införa en skattereduktion för kompetenshöjande insatser för digital kompetens i hemmet. Skattereduktionen ska avse insatser som exempelvis handledning och teknisk support för att öka kompetensnivån och individens förmåga vad gäller användningen av digitala verktyg och tjänster i hemmet.

2. Sveriges kommuner bör erbjuda digitala servicecenter till innevånarna för att utveckla invånarnas digitala kompetens. Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla att ta del av grundläggande samhällstjänster på internet.

3. Regeringen bör ge Universitetskanslerämbetet i uppdrag att årligen följa och analysera utvecklingen av digital kompetens inom högre utbildning.

4. Regeringen bör ge Universitetskanslerämbetet i uppdrag att kontinuerligt följa och analysera könsbalansen inom it-utbildningar.samt föreslå åtgärder som bidrar till ökad könsbalans.

- Det finns en frustration bland människor. Man får inte bredbandet att fungera eller lyckas inte koppla ihop tv:n med internet på rätt sätt. Det finns mängder med tekniska problem som jag tror att var och en känner igen, säger Jan Gulliksen till DN.

Digitaliseringskommissionens tanke är att baka in it-tjänster i avdrag för hushållsnära tjänster som ROT- och RUT-avdrag. Kommissionens prognos är att 830 000 personer skulle nyttja avdraget och att det ger 1 300 arbetstillfällen.

Kommissionen tror att intresset för ett RIT-avdrag kommer att var särskilt högt hos kvinnor.

Här kan du läsa delbetänkandet SOU 2015:28