Samhälle

Riskzonen för 100-årsregn: Här är riskerna för översvämning störst i Sverige

Översvämning i Stockholmsområdet i maj i år. En kvinna i Södertälje omkom när hennes bil fastnade i en vattenfylld viadukt. Foto: Marko Säävälä/TT
Översvämning i Stockholmsområdet i maj i år. En kvinna i Södertälje omkom när hennes bil fastnade i en vattenfylld viadukt. Foto: Marko Säävälä/TT

Minst 150 personer har omkommit i extrema skyfall i Europa under de senaste dagarna. I Sverige pågår ett idogt arbete med att förbereda sig för möjliga så kallade 100-årsregn, då flera städer beräknas vara i riskzonen. Göteborg, Jönköping och Örebro är några av de orter som hotas.

Publicerad

Rent statistiskt är det en gång per 100 år som extrema regnoväder inträffar på sina håll i Sverige. Men när de faktiskt äger rum går inte att förutsäga. Inte heller var.

För städer vars terräng och infrastruktur innebär en förhöjd risk till skador innebär arbetet med att skyfallssäkra platser en kamp mot klockan för att minimera risken för förödelse av den magnitud vi sett i västra Europa.

– Vi har väldigt mycket kvar att göra i Sverige, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.

Kan bli livsfarligt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat 25 städer och områden med betydande översvämningsrisk, där de negativa konsekvenserna blir som allra störst.

Elva av dem ligger vid vattendrag, som Svartån i Örebro, en av städerna som pekas ut. Enligt en riskhanteringsplan för Örebro tätort som länsstyrelsen tagit fram skulle det högsta beräknade vattenflödet utifrån dagens klimat drabba över 6 500 personers bostäder.

Ett regnoväder likt det vi sett i bland annat Tyskland under veckan, då stora mängder vatten fallit över ett större område under flera dagars tid skulle innebära att Svartån svämmar över.

– Då fyller regnet upp vattendragen som svämmar över, och det blir sådana kraftiga mängder vatten att det till och med spolar med sig hus. Det blir väldigt dramatiskt och livsfarligt till och med, säger Lars Nyberg och fortsätter:

– Det kan hända i Sverige också, men vi har inte riktigt lika tät bebyggelse här så det som kan ta skada ligger inte lika tätt som i Tyskland.

Skulle drabba sjukhus

I Örebro beräknas samhällsviktiga byggnader som universitetssjukhuset, delar av polisstationen samt delar av ett avloppsreningsverk påverkas.

"Det är alltså en mycket stor risk för att samhällets förmåga att upprätthålla administration, sjukvård och annan samhällsservice kommer att försämras i stor utsträckning" skriver länsstyrelsen i Örebro.

Liknande rapporter förbereds för samtliga riskområden. Lars Nyberg tycker däremot inte att vi är tillräckligt förberedda för extrema skyfall i Sverige.

– Det är bra att man gör riskanalyser, men det är lätt att de hamnar i någon hylla någonstans. Med klimatförändringarna, då vi vet att vi kommer att få häftigare regn, är det viktigt att vi går från analys till åtgärd för att minska riskerna i framför allt våra städer, säger han.

Agerar ofta för sent

För de större städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, består riskerna i en förhöjning av havsvattennivån, alternativt skyfall som riskerar att orsaka främst materiella skador.

– De häftiga regn vi ser i Europa nu drabbar ofta städer eftersom vi hårdgjort våra ytor med till exempel asfalt. Då koncentreras vattnet där och kan ställa till med skador på hus, vägar och gator, säger Lars Nyberg.

Extrema väderfenomen har ofta förbisetts i det moderna stadsbygget.

– Åtgärderna innebär ofta en ganska dyr process, så det prioriteras inte högst när nybebyggelse sker. Tyvärr agerar man oftast först efter att en rejäl översvämning inträffat, säger Nyberg.

Fakta: Här är riskerna för översvämningar i Sverige störst

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat 25 områden med betydande översvämningsrisk:

• Alingsås

• Borås

• Falsterbo/Höllviken

• Falun

• Göteborg

• Halmstad

• Haparanda

• Helsingborg

• Jönköping

• Kalmar

• Karlshamn

• Karlskrona

• Karlstad

• Kristianstad/Åhus

• Kungsbacka

• Landskrona

• Malmö

• Norrköping

• Stenungsund

• Stockholm

• Trelleborg

• Uddevalla

• Uppsala

• Ystad

• Örebro

 

Källa: MSB