Digitalisering

Risk för 5g-bråk mellan Säpo och svenska operatörer

På ett tak på Hamngatan 2 i Stockholm visar Telia och Ericsson de antenner som ska ge snabbare uppkoppling. Från vänster Mats Lundbäck, Telia, Peter Malm, Ericsson, Erik Domajnko, Ericsson och Mats Pehrsson, Telia. Foto: Fredrik Karlsson
På ett tak på Hamngatan 2 i Stockholm visar Telia och Ericsson de antenner som ska ge snabbare uppkoppling. Från vänster Mats Lundbäck, Telia, Peter Malm, Ericsson, Erik Domajnko, Ericsson och Mats Pehrsson, Telia. Foto: Fredrik Karlsson

Säpo anser att svenska företag varit naiva. Operatörerna fortsätter gärna med Huawei. Nu vill regeringen att säkerhetspolisen ska få ett ord med i laget om de kommande 5g-näten.

Publicerad

Låt Säpo och Försvarsmakten vara med och bestämma över vilka som ska få bygga svenska 5g-nät. Det är kontentan av ett nytt regeringsförslag – som skulle innebära att tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, samråder med säkerhetspolis och försvar när nya spektrumtillstånd ska utfärdas.

Svenska operatörer som Tele2 och Telia är dock inte odelat positiva till det.

– Vi tycker att det är fullt naturligt att staten vill ha verktyg för att säkerställa hög säkerhet i mobilnät och mobiltjänster. Redan idag har staten, genom PTS, flera sådana verktyg. Och att Försvarsmakten och Säpo ges möjlighet att samråda med PTS kan bidra till att vårt och statens säkerhetsarbete förstärks ytterligare – givet att samråd sköts professionellt och baseras på fakta med höga beviskrav, säger Carl-Johan Rydén, regleringschef på Tele2.

– Generellt sett är det bra att Säpo och Försvarsmakten är med när man ska försöka förstå säkerhetsläget. Det är positivt. Sedan gäller det att hitta en balans så att samma krav ställs på alla aktörer, säger Mats Lundbäck, teknisk chef på Telia i Sverige.

”Öppnar upp sårbarheter och risker”

”Fakta med höga beviskrav” och ”samma krav på alla aktörer” kan tolkas som operatörernas subtila sätt att tala om Huawei, utan att nämna bolaget vid namn. Svenska operatörer – som i mer eller mindre stor utsträckning använder teknik från Huawei – har tidigare gett uttryck för att de även fortsättningsvis vill köpa komponenter från det hårt ansatta kinesiska telekomföretaget.

En helt annan typ av tonläge kom häromveckan från Klas Friberg, chef för Säpo. I en intervju med TT sa Friberg att ”allting som hanteras av länder som visar antagonistiska avsikter mot Sverige bör vi värdera och fundera på”. Han sade sig förstå alla fördelar med 5g, men höjde också ett varningens finger:

– Det öppnar också upp sårbarheter och risker, både sådana vi kan se i dag och, så som jag bedömer det, risker som vi i dag inte ser men som kommer att finnas i det där systemet...vi behöver ha örnkoll både på uppbyggnaden och sedan hela tiden på den här typen av system, sa Friberg.

– Vi bör alltid fundera på länder som visar antagonistiska avsikter om vad de gör. Det är ju så att i mångt och mycket så rullar de här verksamheterna på, men om det behövs så kommer de att användas emot oss av de här staterna som vi pratar om...jag tycker att både myndigheter och företag har varit och är naiva när det gäller säkerhetsskyddsfrågorna, sa Friberg vidare.

På frågan om hur Telia skulle hantera en situation där Huawei inte skulle få delta i den svenska 5g-utbyggnaden säger Mats Lundbäck ”att vi skulle få en leverantör färre att välja på” och att ”mycket av utvecklingskraften när det gäller telekom kommer från Kina”.

– Säkerhetsfrågan är dessutom otroligt bred, betydlig mer komplex än en enskild leverantör.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman uppger till TT att det nya regeringsförslaget inte handlar specifikt om Huawei.

– Vi behöver den här säkerhetshöjningen alldeles oavsett vem som är leverantör eller vilket land de kommer ifrån.