Digitalisering

Rikskrim oroas av osparade data

Stockholm (TT). Att EU-domstolen river upp datalagringsdirektivet oroar den svenska polisen. Brott som barnpornografi kan bli mycket svårare att utreda, befarar Rikskrim.

Publicerad

Polisen är oroad över de följder domen kan få för möjligheterna att bekämpa brott.

– Mest bekymrade är vi när det gäller brott som rör barnpornografi, grooming, näthat och förtal, säger Per Wadhed, chef för rikskriminalenheten på Rikskriminalpolisen.

Han framhåller att det vid sådana brott ofta handlar om att i efterhand rekonstrurera vilka kontakter som tagits elektroniskt. Om data inte lagras försvinner möjligheten. Ett annat sätt att beskriva det är att polisen skulle utestängas från brottsplatsen.

– Jag hoppas att regeringen gör en översyn skyndsamt och att vi även i fortsättningen får möjlighet att få uppgifter, säger Wadhed.

Han säger att polisen även de senaste dagarna har fått ut de uppgifter man begärt på grundval av den nu omtalade lagen. Och man tänker fortsätta att begära ut uppgifter, oavsett domen och vad Post- och telestyrelsen sagt om tillämpning.

– Och vi hoppas att teleoperatörerna tänker till och tar samhällsansvar.