Premium

Restgaser i Sydafrika blir el med svensk stirlingteknik

I det nyöppnade labbet i Göteborg testas och verifieras uppgraderingar för volymproduktion av stirlingmotorer. Foto: Anton Elm
I det nyöppnade labbet i Göteborg testas och verifieras uppgraderingar för volymproduktion av stirlingmotorer. Foto: Anton Elm
Tekniker Filip Franzén och vd Gunnar Larsson i Swedish Stirlings nya laboratorium och testcenter i Göteborg. Foto: Anton Elm
Tekniker Filip Franzén och vd Gunnar Larsson i Swedish Stirlings nya laboratorium och testcenter i Göteborg. Foto: Anton Elm
PWR blok 400-F består av 14 stirlingmotorer i en container, som placeras i en anläggning där restgaser förbränns. Den sammanlagda nettoeffekten är 400 kilowatt. Foto: Swedish Stirling
PWR blok 400-F består av 14 stirlingmotorer i en container, som placeras i en anläggning där restgaser förbränns. Den sammanlagda nettoeffekten är 400 kilowatt. Foto: Swedish Stirling
I det nyöppnade labbet i Göteborg testas och verifieras uppgraderingar för volymproduktion av stirlingmotorer. Foto: Anton Elm
I det nyöppnade labbet i Göteborg testas och verifieras uppgraderingar för volymproduktion av stirlingmotorer. Foto: Anton Elm
Gunnar Larsson, vd och grundare av Swedish Stirling. Foto: Swedish Stirling
Gunnar Larsson, vd och grundare av Swedish Stirling. Foto: Swedish Stirling

Med Swedish Stirlings teknik omvandlas masugnars restgaser till el. Nu har de skrivit kontrakt med två olika bolag, som mellan sig täcker över 90 procent av den sydafrikanska ferrokrom-marknaden.

Publicerad

Swedish Stirling, tidigare Ripasso Energy, har främst varit känt för stirlingmotorer som drivs av solkraft. Numera använder de stirlingtekniken för att omvandla industriella restgaser till el, och huvudfokus ligger på metallindustrin.

– Det har länge gjorts försök att ta vara på restgaserna som bildas när man framställer metall i en masugn. Problemet är att det finns fukt i ugnarna vilket gör att det bildas vätgas, som blandas med kolmonoxiden som frigörs när kolet reagerar med syret. Blandningen blir väldigt explosiv, vilket gör det svårt att använda den, säger Gunnar Larsson, vd och grundare av Swedish Stirling.

Därför tvingas industrin fackla bort stora mängder energirik gas.

– Men med vår teknik kan du helt enkelt bränna gasen och ta tillvara värmeenergin, säger Gunnar Larsson.

Minskar koldioxidutsläppen med 3 500 ton

Deras egenutvecklade lösning kallas PWR blok, och består av en container med 14 stirlingmotorer. Containern placeras i anläggningar där restgas förbränns, och omvandlar gasen till elektricitet. Den sammanlagda nettoeffekten är 400 kilowatt, och varje PWR blok minskar koldioxidutsläppen med 3 500 ton på årsbasis. Det motsvarar ungefär 2 300 personbilars årliga utsläpp.

Den första kommersiella leveransen gjordes till den sydafrikanska ferrokromproducenten Afarak Mogale i fjol. Nu har man skrivit kontrakt med två andra aktörer: Samancor, som är Sydafrikas största ferrokromproducent, och Glencore, som är ett multinationellt bolag specialiserat på råvaruhandel och gruvdrift.

– Hos Samancor håller vi som bäst på med installationen av en pilotanläggning. Men vårt största genombrott är avtalet med Glencore, det blir vår första riktigt stora leverans, säger Gunnar Larsson.

Avtalet omfattar upp till 25 PWR blok på ett av Glencores sydafrikanska smältverk.

– Det exakta antalet är inte beslutat ännu. Restgasen håller inte en konstant kvalitet, så det återstår att se hur många installationer den räcker till, säger Gunnar Larsson.

Kan sänka elförbrukningen med 15 procent

Han ser en potential på totalt cirka 550 stycken PWR blok hos Glencore och Samancor, vilka sammantaget har drygt nio tiondelar av Sydafrikas ferrokrom-marknad. Enligt Swedish Stirlings beräkningar, kan deras teknik sänka Glencores och Samancors elförbrukning med runt 15 procent.

– Och cirka 33 procent av deras kostnadsmassa är elförbrukningen. Här finns en stark ekonomisk drivkraft för kunderna, samtidigt som nästan 90 procent av elen i Sydafrika kommer från fossila källor. Installerar vi alla dessa potentiella PWR blok, så reducerar vi Sydafrikas totala koldioxidutsläpp med flera procent, säger Gunnar Larsson.

Fakta

PWR BLOK-systemet omvandlar industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi genom containermonterade stirlingmotorer. Teknologins livslängd beräknas till minst 25 år, och ska ge kunderna möjlighet att minska den mängd el som köps in med cirka 15 procent.

Det oberoende certifieringsföretaget Lloyd´s Register har genomfört en teknisk granskning och utvärdering av systemet, och fastställt att en installerad PWR BLOK i Sydafrika reducerar koldioxidutsläppen med 3 500 ton per år.

Lloyd´s Registers certifiering bekräftar också att PWR BLOK är det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, samt att teknologin ger större koldioxidbesparingar per investerad krona än något annat energislag.

Bland investerarna i Swedish Stirling finns Spotifys grundare Daniel Ek, som gått in med 92 miljoner kronor.