Tekniknyheter

Reglerna för eget bolag måste följas

Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren
Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren

LEDARE. Förtroende skadas om forskares skattefinansierade lön i själva verket finansierar ett företag.

Publicerad

Forskare som är anställda vid universitet i Sverige har en rätt att ta patent på sina rön. Detta så kallade lärarundantaget är unikt för Sverige.

I forskarnas uppdrag ingår också att sprida kunskap om sina rön till allmänheten och att verka för att den omsätts till samhällsnytta. De uppmuntras att starta bolag för att kommersialisera sina innovationer.

Det är också tillåtet för forskare att arbeta i egen verksamhet vid sidan om sin anställning, som en så kallad bisyssla.

Men bisysslan ska också ”hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen”, enligt högskolelagen. Forskaren får förstås inte använda lärosätets lokaler, anställda eller andra resurser i bolagets verksamhet.

Reglerna kan tyckas vara enkla, i alla fall på papperet. Men verkligheten ser annorlunda ut.

Ny Tekniks reporter Monica Kleja berättar om en forskare på KTH som nu får en tillrättavisning, en erinran, av rektor. Forskaren anses ha sammanblandat forsknings- och bolagsverksamheten på olika sätt. Tidigare beskrev Monica Kleja hur forskaren bland annat bett ett 20-tal KTH-anställda doktorander och forskare som arbetade i projektet att överlåta rättigheten till sina resultat till forskarens bolag. Är det okej enligt reglerna eller inte?

Tidningen Universitetsläraren visade 2015 att flera universitet saknade en sammanställning på hur många som hade en bisyssla. Tidningen visade också att flera rektorer inte hade redovisat sina bisysslor, vilket lagen kräver.

Reglerna måste vara solklara för att såväl lärarundantaget som rätten till bisysslor ska fungera. Rektorerna måste vara extremt tydliga med vad som gäller och att reglerna ska följas.

Hela systemet riskeras den dag skattebetalare tröttnar om det upptäcks att forskare kan mygla till sig skattefinansierad arbetskraft i sitt bolag. Eller att forskarens skattefinansierade lön i själva verket finansierar forskarens bisyssla.

Att ha överseende med en och annan bisyssla eller sammanblandning mellan anställning och eget bolag är bara dumsnällt.