Digitalisering

Regeringens mål: Digitala böter ska spara tid och pengar

Foto: Janerik Henriksson / TT
Foto: Janerik Henriksson / TT

Böter för fortkörning, andra trafikbrott och strafförelägganden kan gå från papper till digitalt inom en snar framtid. Det ska spara tid och pengar för alla berörda, enligt ett förslag från regeringen.

Publicerad

– Det är ett ganska omfattande arbete som läggs ner på det i dag, framför allt hos polisen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

I en lagrådsremiss som regeringen nu beslutar om föreslår regeringen att domstolar, polisen och kronofogden får gå över till digital hantering av underskrifter, strafförelägganden och ärenden med ordningsbot. Domar i brottmål och tvistemål får de som dömt skriva under elektroniskt.

Strafförelägganden kan skrivas under med mobilt bank-id av den som åklagaren riktat föreläggandet mot. Det handlar om förelägganden om böter och villkorliga domar i första hand.

Ordningsböter ska också kunna godkännas av den det berör genom signatur med, till exempel, mobilt bank-id. Polisen ska kunna utfärda ordningsbot som sedan direkt kan godkännas på platsen av den som den riktar sig mot. Det kan till exempel bli aktuellt vid fortkörning.

– Vi har över 70 000 strafförelägganden och över 300 000 förelägganden om ordningsbot varje år, det kan vara trafikförseelser och annat, säger Morgan Johansson när han försöker beskriva omfattningen av det arbete som sker med ärendena i dag.

Lagrådsremissen ger myndigheterna möjligheten att gå över till digital hantering, men de är inte skyldiga att göra det. Justitieministern bedömer dock att intresset är stort, men att det kan ta tid att sätta upp de datasystem som krävs. Han räknar med att Polismyndigheten kan komma i gång med digitala böter redan i höst.