Miljö

Regeringen vill förbjuda svensk brytning av uran

Bilden från 2014 visar uranbrytning i Arandis, Namibia. Foto: Alamy
Bilden från 2014 visar uranbrytning i Arandis, Namibia. Foto: Alamy

Regeringen har tagit beslut om att utreda ett förbud mot uranbrytning i Sverige. Målet är ett förbudsförslag till riksdagen före valet.

Publicerad

I dag pågår ingen uranbrytning i Sverige. Klimat- och biståndsminister Isabella Lövin (MP) tycker ändå att det är viktigt med ett förbud.

– Vi har några av världens största urantillgångar i Sverige och det är många företag som är intresserade av att prospektera och det är många som är oroliga över den eventuella utvinningen, säger hon.

Lövin pekar också på att grundvattnet kan påverkas av uranbrytning och att det är särskilt oroande när grundvattennivåerna blir låga, som denna sommar.

– Uranbrytning leder till giftigt gruvavfall som kan vara ett problem för grundvatten och för naturen för tusentals år framåt.

Utredningen ska också titta på konsekvenser av ett eventuellt förbud som även omfattar prospektering av uranfyndigheter. Att förbjuda prospektering är dock svårare, eftersom uran är en så kallad ledmineral. Den fungerar som en indikator på att det även finns andra typer av värdefulla mineraler i berggrunden.

Den uran som i dag används i kärnkraftverken importeras. Lövin ser inget behov av att bryta uran för svenska kärnkraftverk, eftersom energiöverenskommelsen över blockgränserna i riksdagen innebär att Sverige ska ha hundra procent förnybar energi till 2040.

– Kärnkraften räknas inte till det förnybara, säger Lövin.

Däremot finns det, enligt ministern, en risk för att uran bryts i framtiden för att exporteras.

Utredningen ska utföras av Naturvårdsverket och vara klar senast den 15 september i år. Regeringen siktar, enligt Lövin, på att därefter lägga fram ett förslag i riksdagen.

– Vi måste ju ha en majoritet i Sveriges riksdag och jag kan konstatera att Centern har ett kongressbeslut som går i den här riktningen. Jag hoppas att Centern är beredd att stödja det här, säger Lövin.