Miljö

Regeringen satsar mot övergödning av vatten

Algblomning i Östersjön Foto: Kustbevakningen via TT
Algblomning i Östersjön Foto: Kustbevakningen via TT

Regeringen lanserar en ny ekonomisk satsning för att bekämpa övergödning i svenska vatten.

Publicerad

Satsningen, som syftar till att stärka det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning, är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna och Lantbrukarnas riksförbund.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kommer under 2018 att kunna ansöka om pengar hos Havs- och vattenmyndigheten för lokalt arbete mot övergödning. Minst nio miljoner kronor investeras i projektet under året.

Ungefär 2.300 svenska vattenförekomster – huvudsakligen i Götaland och Svealand – har i dag sämre än god status på grund av övergödning, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Med vattenförekomster menas till exempel sjöar, åsträckor, kustvattenområden eller grundvattenförekomster.