Regeringen sågar Leif Johanssons utredning

2011-05-17 23:00  
Teknikdelegationens Leif Johansson är besviken på bristen på respons från regeringen och utbildningsminister Jan Björklund. Foto: Peter Lydén och Claudio Bresciani/Scanpix

Teknikdelegationen med Volvochefen Leif Johansson i spetsen har inte fått gehör för sina krav. - Den har en övertro på nationella kommissioner, säger Bertil Östberg, statssekreterare hos utbildningsminister Jan Björklund.

<p>Alla är överens om att fler ungdomar bör bli ingenjörer. Men hur det ska ske, finns olika åsikter om. Liksom om det ska behöva kosta något.</p> <p>Teknikdelegationen, som förre utbildningsminister Lars Leijonborg tillsatte sommaren 2008, presenterade sitt förslag för ett år sedan. </p> <p>Leif Johansson, som brinner för frågan och som varit delegationens ordförande, hoppades på snabb respons från regeringen. </p> <p>Men ingenting har hänt.</p> <p>-Det finns ingen tidplan. Rapporten och remissvaren finns fortlöpande med i vårt arbete, är beskedet från Eva-Marie Byberg, pressekreterare hos Jan Björklund.</p> <p>Huvudpunkten i förslaget är att problemet inte kan lösas med kampanjer, utan att det krävs en permanent lösning. Delegationen föreslår bland annat en nationell kommission. Kostnaden för förslagen uppskattas till 1,2 miljarder kronor under en femårsperiod. </p> <p>Remissvaren till utredningen fanns hos utbildningsdepartementet redan i september 2010. Delegationen hade därför hoppats få se konkreta förslag i årets vårbudget. Men icke. </p> <p>Teknikdelegationens jobb är avslutat, men den fortsätter ända att ha kontakt. Den kallar sig inte utan stolthet "Delegationen som vägrar dö". Enligt uppgift har Leif Johansson sagt att "nu ger vi oss inte förrän vi får det här att landa". </p> <p>Leif Johansson väljer dock en diplomatisk linje utåt.</p> <p>-Vi har en bra och framtidsinriktad dialog, säger han till Ny Teknik. </p> <p>När Ny Teknik konfronterar Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg svarar han undvikande. </p> <p>- Vi funderar mycket på Teknikdelegationens förslag, säger han, utan att vilja konkretisera funderingarna. </p> <p>Att inget hänt sedan remisssvaren kommit in förklarar han med "valet i september".</p> <p>- Och sedan har det varit mycket annat, andra utredningar.</p> <p>Det ska dock inte tolkas, menar Östberg, som att Teknikdelegationens utredning haft lägre prioritet.</p> <p>- Men den har kanske en övertro på nationella kommissioner...</p> <p>Den kommentaren indikerar att Leif Johansson kan glömma huvudförslaget om nationell kommission. Någon större resurstilldelning för att locka till ingenjörsutbildning, förefaller inte utbildningsdepartementet komma att kämpa för i kommande budgetförhandlingar.</p> <p>- Vi satsar redan 200 miljoner kronor per år för att höja matematikkompetensen i skolorna, säger Bertil Östberg. </p> <p>Teknikdelegationen hävdar i sin rapport att det krävs ytterligare 250 miljoner kronor per år som en långsiktig lösning.</p>

Teknikdelegationens rapport "Vändpunkt Sverige"

Nationell kompetensstrategi för bland annat matematik och teknik.
Öka andelen elever på naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogram.
Minst tio procent av studenterna ska välja teknisk högskola.
Jämnare könsfördelning på tekniska högskolor.
Reform av lärarutbildning och fortbildning av lärare.
"Plattform teknik och naturvetenskap" med ansvar för samordning, medelstilldelning, kommunikation och analys.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer