Digitalisering

"Regeringen har inte haft koll på Säpo-systemet"

- Det finns tveksamheter kring om Säpos helautomatiska system för att hämta trafikdata är lagligt. Det säger iustitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) efter utfrågningen i dag.

Publicerad

I förmiddags fick justitieutskottets ledamöter ställa frågor om polisens omdiskuterade direktåtkomst till operatörernas trafikdatabaser till justitieminister Beatrice Ask, Säpochefen Anders Thornberg och ställföreträdande generaldirektören vid Post- och telestyrelsen, PTS, Catarina Wretman. Mötet ägde rum i utskottets lokaler i riksdagen.

Enligt s-ordföranden i utskottet Morgan Johansson uppgav Catarina Wretman att det är tveksamt om automatiska system är lagliga, eftersom operatörerna är skyldiga att i förväg kontrollera vilka känsliga trafikdata man lämnar ut till polisen.

Han lägger skulden på regeringen som han hävdar inte har haft uppsikt över hur den tekniska lösningen tagits fram.

- Det är regeringens ansvar att se till att det finns en tekniklösning på plats som överensstämmer med lagen och som uppfyller kraven på överlämning av trafikdata, säger Morgan Johansson

PTS nu reda ut frågetecknen kring om systemet är lagligt.

- Jag tror inte det blir någon stor utredning utan det blir snarare en arbetsgrupp som ska reda ut det här, säger Morgan Johansson.

Enligt vad Säpochefen sa under mötet upplever polisen att det finns problem med den nuvarande överlämningen från operatörerna.

- Han uppgav att särskilt mindre operatörer tar tid på sig att lämna ut uppgifterna som polisen ibland snabbt behöver, säger Morgon Johansson.

Enligt Lars Öjelind, på Rikskrim, kommer uppgifterna från operatörerna att användas i brottsutredningar och i polisens underrättelsearbete.

- De trafikdata som polisen samlar på sig ska föda en mängd olika datorprogram hos polisen, säger han.