Miljö

Regeringen ändrar förslag om miljözoner

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: TT
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: TT

Regeringen räknar med att under våren lägga fram ett förslag om miljözoner med strängare utsläppskrav för fordon i stadstrafik. Men det kommer inte att se ut som Transportstyrelsen föreslog 2016.

Publicerad

Tanken är att kommuner ska få rätt att införa zoner där bara miljövänliga fordon får köra. I den mest begränsade zonen skulle bara fordon som går på el eller vätgas tillåtas, enligt Transportstyrelsen. Förslaget har väckt stort engagemang bland både anhängare och motståndare.

– I den lokala debatten i Stockholm har det på båda sidorna funnits förespråkare som överdrivit, anser infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Han deltog på onsdagen i konferensen Transportforum i Linköping. Där fanns många aktörer som ville diskutera Trafikverkets infrastrukturplan till 2029 med ministern.

Miljözonerna är en mindre fråga, och regeringskansliet utgår från att ha ett förslag klart i vår.

– Det måste ha en utformning som gör att folk kan känna sig trygga med hur utvecklingen kommer att bli framöver. Det kommer att behöva bli justeringar i relation till Transportstyrelsens förslag, säger Tomas Eneroth.

På vilka punkter vill han inte säga. Däremot är infrastrukturministern övertygad om att systemet behövs.

– Det är en utveckling vi ser i hela Europa. Det är klart att vi måste ha ett bra regelverk för detta, säger han.

En punkt som kritiserats är att bilägare som köpt en subventionerad dieselbil, med tanken att den skulle vara miljövänlig, kan bli utestängda från att köra i miljözonerna.

– Den förra regeringen hade en spretig politik i vilka fordon man subventionerade, anser Eneroth.

Han har förståelse för dem som i god tro köpt en dieselbil.

– Man kan inte avkräva av alla konsumenter att de ska kunna förutspå framtiden. Vi måste ha det i beaktande när vi utformar miljözonerna, säger Tomas Eneroth.