Digitalisering

”Rättsosäkert och integritetskränkande”

Mark Klamberg.
Mark Klamberg.
Fredrik Ljunggren.
Fredrik Ljunggren.
Johan Linander.
Johan Linander.
Anne Ramberg.
Anne Ramberg.
Anna Troberg.
Anna Troberg.

Polisens kommande direkttillgång till trafikdatabaser hos operatörerna väcker het debatt: En del av en effektiv och teknikmodern brottsbekämpning eller ett rättsosäkert förfarande med risk för missbruk?

Publicerad

Bör Säpo och Rikskrim (samt andra brottsbekämpande myndigheter) få direktillgång till trafikdatabaser hos operatörerna i brottsbekämpande syfte?

Ny Teknik ställde frågan till en rad personer som engagerar sig i den pågående debatten.
 

Mark Klamberg, lektor i folkrätt vid Uppsala universitet

- Nej, det kan vara motiverat med digital och mer standardiserad överföring från operatörer till brottsbekämpande myndigheter men ej direkttillgång. Direkttillgång för Säpo och Rikskrim i kombination med frånvaro av krav på att någon är brottsmisstänkt eller domstolsbeslut (inhämtningslagen) är för mycket.

Fredrik Ljunggren, expert på it-säkerhetsföretaget Kirei

- Spontant undrar man vilka brott med straffvärde av minst 6 månaders fängelse (rättegångsbalken: red anm) som svenskarna begår i så stor omfattning att polisen anser sig behöva automatiserad åtkomst till sådan känslig information som det är fråga om här. Jag tycker det går att ifrågasätta om inte riskerna överväger nyttan i detta fall.

Johan Linander, (c) vice ordförande i justitieutskottet

- Inom den lagstiftning som finns får polisen vidta åtgärder för att effektivisera sin verksamhet. PTS och Datainspektionen bör granska Säpos åtgärder innan de träder i kraft. Någon lagändring är inte aktuell.

Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare

- Givetvis inte. Rättsosäkert och integritetskränkande. Risk för missbruk och ändamålsglidning. Omöjligt att kontrollera. Typ av oacceptabel insamling av data.

Anna Troberg, ordförande för Piratpartiet

- Säpo, Rikskrim och andra brottsbekämpande myndigheter ska absolut inte ha självservering hos operatörerna. Redan med dagens manuella system för datauthämtning beräknar PTS att det kommer att ske 53 000 utlämningsärenden om året de kommande fem åren. Det är en redan för hög siffra som kommer att mångdubblas om man får en egen informationskran att öppna som man vill. Ju lättare det är att hämta ut information, desto större blir risken för att människor ska hamna i övervakningssamhällets felmarginal.


Fotnot: Säpochefen Anders Thornberg avböjer att besvara frågan om polisens direkttillgång till data.