Populärteknik

Radar ser rymdskrot

Radar för att upptäcka rymdskrot ryms i en container. Foto: Fraunhofer FHR
Radar för att upptäcka rymdskrot ryms i en container. Foto: Fraunhofer FHR

Med en snabb fasstyrd antenn ska radarn i projektet Gestra snabbt kunna upptäcka rymdskrot som hotar satelliter, eller falla till jorden.

Publicerad

20000 objekt större än 10 cm far omkring i omloppsbana runt jorden, 700000 som är i storleksordningen 1 cm. De hotar den rymdverksamhet som vi i allt högre grad bygger upp för kommunikation och observation.

För att hålla koll på detta rymdskrot har tyska rymdstyrelsen DLR givit Fraunhoferinstitutet för högfrekvensfysik och radarteknik FHR i uppdrag att ta fram en radarutrustning som kan spåra rymdskrotet i intervaller 300 till 3000 km höjd.

Fraunhoferforskarna har tidigare byggt radatanläggningen Tira, ett mekaniskt styrt system som gör det möjligt att leta efter enskilda objekt i rymden.

Det nya systemet Gestra får däremot en elektroniskt styrt antennsystem, som genom att det inte behöver röra en tung antenn blir mycket snabbare. Det kan även betrakta flera objekt samtidigt.

En grupp om tjugo forskare bygger såväl sändar- som mottagardelen. Det handlar om en fasstyrd antenn och arbete i ett frekvensområde från 1,3 GHz. Tack vare snabb databearbetning kan denna antenn ta emot reflekterade radarekon från satelliter och rymdskrot från flera riktningar samtidigt.

Hela anläggningen ryms i en container med måtten 4 x 4 x 16 meter, som alltså kan flyttas vid behov. Systemet ska kunna vara i drift 2018. Det ska ligga till grund för framtida system för rymdövervakning.