Digitalisering

PTS utreder lagringsregler för trafikdata

Efter att EUs datalagringsdirektiv ogiltigförklarats utreder nu Post- och telestyrelsen vad som nu ska gälla i Sverige.-Det är säkert så att EU-domstolens beslut kan påverka svenska regler, säger PTS jurist.

Publicerad

I går tisdag satte EU-domstolen ned foten i frågan om det omtalade datalagringsdirektivet är tillräckligt integritetssäkert - och man svarade nej med råge.

Intrånget för den enskilde blir oproportionerligt stort i förhållande till syftet att bekämpa grova brott och i förhållande till de mänskliga rättigheterna. Det finns risk för missbruk, för många personuppgifter lagras, och det saknas villkor för under vilka former myndigheterna får ta del av trafikdata och vid senare tillfällen använda informationen, ansåg man.

Domstolen ogiltigförklarade därför direktivet.

Det senare gäller i EU sedan 2006 och tillkom i som en politisk reaktion på terrordåden i Madrid 2004 och London 2005. Några få länder, bland dem Storbritannien och Sverige, var starkt pådrivande för harmoniseringen av EU-staternas nationella lagstiftningar.

För Sveriges del tog det sex år innan nationella regler kom på plats, vilket ledde till böter. De började gälla först den 1 maj 2012.

Redan under gårdagen började Post- och telestyrelsen, PTS, att undersöka hur de svenska reglerna kring trafikdatalagring nu påverkas. Det uppger Staffan Lindmark, jurist på PTS, för Ny Teknik.

-Vi håller på och jobbar med frågan om hur våra nationella regler nu kan tillämpas, säger han. Hur lång tid analysen kan ta är osäkert, uppger han, men han hoppas att det bara ska handla om "ett par-tre dagar" innan man kan komma med ett preliminärt besked.

Omkring 570 internet- och teleoperatörer i Sverige är berörda av dagens regler. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, Lek, är de skyldiga att lagra en mycket stor mängd uppgifter som rör kundernas digitala meddelanden och samtal i sex månader.

Efter domstolen avgörande igår slutade operatören Bahnhof genast att lagra sina kunders trafikdata.

Riskerar Bahnhof något genom att sluta lagra trafikdata?

-Ja, det är ju inte klart än hur de svenska reglerna ska tillämpas, säger Staffan Lindmark.

Kom beslutet överraskande för PTS?

-Nei. Generaladvokatens bedömning, som kom i december, innehöll liknande slutsatser.

PTS håller också sedan i december på med en granskning av hur några utvalda operatörer lagrar och skyddar sina abonnenters trafikdatauppgifter.

Innan man fattar beslut i det tillsynsarbetet vill man nu, enligt Lindmark, klargöra hur EU-domstolens skrällbeslut påverkar operatörernas skyldigheter här hemma.

Ny Teknik har tidigare avslöjat att den brittiska spionorganisationen GCHQ var styrande när standardiseringsorganet Etsi tog fram själva teknikstandarden för att automatiskt överföra lagrade trafikdatauppgifter från operatörer till brottsbekämpande myndigheter. Vad som händer med införandet av den svenska tillämpningen av standarden är nu oklart.