Digitalisering

PTS: Tufft att nå mål om snabbt bredband

PTS bedömer att det blir en utmaning att fullt ut nå regeringens bredbandsmål till 2025. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg/TT
PTS bedömer att det blir en utmaning att fullt ut nå regeringens bredbandsmål till 2025. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg/TT

98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s till 2025. Men det blir en utmaning att nå regeringens mål fullt ut, bedömer Post- och telestyrelsen (PTS).

Publicerad

Målet om att 98 procent ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s kan uppnås med hjälp av de stödpengar som regeringen aviserat, bedömer PTS i sin uppföljande analys av regeringens bredbandsstrategi för 2022.

Men tidpunkten för när delmålet uppnås kan förskjutas några år, eftersom utbyggnadsprojekt tar tid att slutföra, konstaterar myndigheten.

Internet via satellit?

Den stora utmaningen blir dock att nå nästa delmål om 100 Mbit/s för 99,9 procent av användarna.

"Det är osäkert i vilken mån trådlösa tekniker som satellit och fast bredband via mobilnät kan leverera dessa hastigheter till de aktuella hushållen och företagen", skriver PTS i ett pressmeddelande.

Mellan 2020 och 2021 ökade investeringarna i mobilnät från 1,7 miljarder till 3,5 miljarder kronor, till följd av den pågående 5G-utbyggnaden. Investeringarna i fasta nät minskade däremot med 11 procent, till 8,5 miljarder.

Stigande energikostnader och ökad ekonomisk osäkerhet är riskfaktorer som kan påverka operatörernas investeringsvilja under de kommande åren, bedömer PTS.