Digitalisering

PTS ska utreda 5g-säkerhet

Foto: TT
Foto: TT

Gör en riskanalys av säkerheten i de nya 5g-nät som teleoperatörerna planerar för. Det uppdraget får Post- och telestyrelsen av regeringen.

Publicerad

Uppdraget kommer bland annat i spåren av den allmänna debatten om lämpligheten att eventuellt låta kinesiska Huawei bygga de nya 5g-näten. Huawei har bannlysts i USA, efter misstankar om spioneri från den kinesiska staten, något kineserna själva starkt tillbakavisar.

USA ligger även på för att förmå andra stater att stänga Huawei ute.