Övriga nyheter

Provtagaren hittar osynliga plaster

Hur mycket plast skvalp­ar runt i Östersjön? Och vilka gifter drar den till sig? Forskare i Örebro har utvecklat provtagaren som ska ge svar.

Publicerad

Anna Kärrman och hennes forskarkolleger vid Örebro universitet arbetar just nu ombord på segelbåten Sea Dragon. Under 20 dagar seglar de längs hela Östersjöns kust. Allt för att kartlägga omfattningen av mikroplast i det för­orenade innanhavet.

Havsvattnet liknas numera vid en buljong där plastpartiklar är en av ingredienserna. Partiklarna är osynliga för blotta ögat och så små att de rinner rakt igenom reningsverken. Dit har de förts med allt från vatten efter tvätt av fleecetröjor till tandborstning med tandkräm med plastkulor. Problemet är att partiklarna är så små att de kan tas upp av fiskar som riskerar att påverkas av kemikalierna som plasten innehåller. Dessutom drar plasten till sig organiska miljö­gifter som dioxin och pcb som riskerar att hamna i vattenlevande organismer.

Tidigare expeditioner har enbart använt planktonnät för att tråla efter plast. Nätet fångar upp plastpartiklar ner till en storlek på 330 mikrometer. Nu hoppas man fånga upp och mäta plast­partiklar med en minsta storlek på 50 mikrometer.

För att klar utmaningen har forskarna utvecklat en provtagare där olika plastfraktioner filtreras ut. Utvecklingen har skett inom EU-projektet Clean Sea. Nu testas provtagaren för första gången i skarpt läge.

– Vi har med oss 100 filter som vi sedan ska analysera vidare i labbet, säger Anna Kärrman som forskar på organiska miljögifter vid Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö vid Örebro universitet.

Centrumet är ett av FN:s tre refer- ens­laboratorier för organiska miljö­gifter.

– För oss tillhör plast gruppen organiska miljögifter, säger hon.

Med ombord finns även en utrustning som arbetar med nära infrarött ljus. Den används för att skilja ut plast från andra småpartiklar, till exempel plankton. Väl tillbaka på labbet används sedan en hyperspektral kamera för att se vilken plast det handlar om. Polypropen och polyeten är två exempel.

När analyserna är klara senare i höst väntar nästa uppgift – att se vilka organiska miljögifter som bundits till plasten och i vilka mängder. Forskarna ska också undersöka eventuella toxikologiska effekter av plasten hos infångad fisk.

Betyder det att vi som äter fisken också påverkas?

– Det vet vi inte ännu. Men om vi kommer fram till att plastpartiklarna har en negativ påverkan på havs­miljön, och vi lever av den, så är det ju oundvikligt att vi också kommer att påverkas.

Parallella expeditioner

Forskningsexpeditionen Baltic Sea sker med stöd av Naturvårdsverket och EU-projektet Clean Sea. Expeditionen sker parallellt med en liknande expedition med forskare från Göteborgs universitet. Även där används en segelbåt – Hrimfare af Ranike. Den senare expeditionen undersöker mängden mikroplast i Skagerack och Kattegatt. De har inte tillgång till den nya tekniken utan arbetar med trålning med planktonnät. Forskarna samarbetar och utbyter erfarenheter.