Miljö

Plast i blåmusslor på Västkusten

Mikroplast har hittats i musslor som samlats in på Västkusten, problemet kan vara större än tidgare trott.

Publicerad

Att miljögifter förekommer i blåmusslor är inte helt ovanligt. När 120 blåmusslor som plockats mellan Orust och Halmstad undersöktes lite närmare upptäcktes också plast i 67 procent av de undersökta musslorna fanns mikroplast, rapporterar P4 Göteborg.

– Jag hade inte möjlighet att gå ner på så små storlekar i plasterna som jag hade velat, så resultatet kan vara underskattat och problemen värre än vad som visas, säger Linda Gustavsson, som undersökt musslor i samband med ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad.

Tidigare har Länsstyrelsen i Västra Götaland slagit fast att både odlade och vilda blåmusslor på åtta stationer längs med Bohuskusten påverkats av olika miljögifter. Resultaten visar att samtliga musslor vid alla stationer utom en påverkats av miljögifter och klassades som "allvarligt stressade". Höga halter av såväl flamskyddsmedel som bly och kvicksilver hittades i musslorna.