Övriga nyheter

Planen: Snart ska 165 000 ha återvänt

Evakuerade från Fukushima-provinsen protesterar mot regeringen. På skyltarna skriver de att regeringen måste skydda barnen mot strålningen efter kärnkraftsolyckan för fem år sedan. Foto: Kazuhiro Nogi / AP / TT
Evakuerade från Fukushima-provinsen protesterar mot regeringen. På skyltarna skriver de att regeringen måste skydda barnen mot strålningen efter kärnkraftsolyckan för fem år sedan. Foto: Kazuhiro Nogi / AP / TT

Fem år efter naturkatastrofen i nordöstra Japan den 11 mars 2011 samlas nära 800 evakuerade personer i en park i Tokyo. De vädjar till regeringen: Överge oss inte!

Publicerad

De tillhör en grupp på 100 000 personer som evakuerades från områdena närmaste kärnkraftverket Fukushima Daiichi efter att fyra av anläggningens sex reaktorer havererat till följd av de jättevågor, tsunamier, som skapades av en jordbävning på 25 kilometers djup under havsbotten utanför Japans nordöstra kust.

Vågor på över tio meters höjd slog över vågbrytaren vid kärnkraftverket och dränkte de dieselmotorer som skulle driva reservkraftsanläggningarna för kylpumparna vid anläggningen. Fyra av reaktorerna havererade och höga strålningsnivåer uppmättes.

165 000 personer boende i närheten av kärnkraftverket i länet Fukushima evakuerades. Av dessa har 65 000 flyttat tillbaka.

Nu uppmanar regeringen resten av dem som evakuerades att flytta tillbaka, utom till några få områden närmast kärnkraftverket där strålningsnivåerna fortfarande är höga. Hittills har det lokala styret i länet Fukushima betalat boendet för dem som tvingades flytta till annan ort. Men i april nästa år upphör dessa subventioner.

Detta har upprört en del evakuerade som upplever det som att myndigheterna inte bryr sig om dem. En del personer har nu rotat sig på de ställen de evakuerats till, andra känner att de inte vill flytta tillbaka till sina gamla hemtrakter efter allt som hänt.

Ämnet är laddat. Ingen bedöms ha omkommit av sviterna från kärnkraftsolyckan, men omkring 18 000 personer dog i tsunamivågorna i Tohokuregionen, där Fukushima är ett av länen. Och 1 600 personer antas ha avlidit till följd av själva evakueringen.

Läs mer:

Fukushimaolyckan fick stora återverkningar på energiförsörjningen i Japan. Gradvis stängdes den ena kärnkraftsanläggningen efter den andra och i maj 2012 stod samtliga av Japans 53 reaktorer stilla.

Kärnkraften svarade för 30 procent av landets elförsörjning före olyckan. Den har ersatts med fossil kraft, främst naturgas och kol som måste importeras. Detta betydde samtidigt att Japan inte skulle klara målen som sattes upp vid klimatmötet i Kyoto. Koldioxidutsläppen har ökat 3 procent trots att elproduktionen minskat med 15 procent.

Motståndet mot kärnkraft i landet steg snabbt efter Fukushimaolyckan. Men den senast valda regeringen med premiärminister Shinzo Abe i spetsen har gett grönt ljus för att åter starta och koppla in reaktorer på nätet.

I augusti förra året återstartade elbolaget Kyushu Electric den första reaktorn i anläggningen i Kagoshima. I oktober startade ytterligare en reaktor.

I januari i år återstartades ytterligare en av energibolaget Kansais reaktorer i Takahama, och i februari ytterligare en. Den har dock stoppats efter läckage och ska ges ett nytt försök i april.

Klart är att regeringen fortfarande anser att kärnkraften är viktig för Japans energiförsörjning. Bedömningen är att 20 procent el ska komma från kärnkraft 2030. Men el från både sol och vind har premierats på ett helt annat vis än före naturkatastrofen 2011.

Läs fler artiklar om katastrofen i Fukushima här

Ägaren Tepco teg om härdsmältan

Ansvariga för Tepco medger nu att bolaget kunde ha erkänt härdsmältorna i flera reaktorer i Fukushima i ett tidigare skede än vad som nu skedde. Redan den 14 mars 2011 konstaterade Tepco att 30 procent av härden i reaktor 3 var svårt skadad och 55 procent av härden i reaktor 1.

Men härdsmältorna rapporterades inte av bolaget förrän i maj 2011, alltså ett par månader senare.

Erkännandet nästan fem år efter naturkatastrofen den 11 mars 2011 som utlöste haveriet i Fukushimaanläggningen kommer efter att guvernören i länet Niigata ställt frågor till ledningen för Tepco om hur man hanterade krisen i Fukushima. Tepco har ansökt om att få starta reaktorer som står stilla i Niigata.