Digitalisering

Pennan som slukar dina anteckningar

Livescribe Sky Wifi Smartpen.
Livescribe Sky Wifi Smartpen.

Livescribe Sky Wifi Smartpen använder ett specialpapper för att digitalisera anteckningar med papper och penna.

Publicerad

Den kan också spela in ljud. Informationen skickas sen via wifi till anteckningstjänsten Evernote. Svenska Anoto ligger bakom papperstekniken.