Samhälle

Partierna vill reglera artificiell intelligens

VALET 2018. Partierna är mer eller mindre överens om att det vore bra med ett etiskt regelverk för ai.

Publicerad

Artificiell intelligens kommer under 2018 att skapa ett globalt affärsvärde på 1,2 biljoner dollar. Det är en ökning med 70 procent jämfört med 2017, enligt en rapport från analysfirman Gartner. Men bara inom fyra år, 2022, kan affärsvärdet ha mer än tredubblats.

Många bedömare anser att ai är den mest omstörtande tekniken det kommande årtiondet. Ändå är artificiell intelligens inget som på något sätt kommer att dominera valrörelsen 2018.

Samtidigt är svenska partier rädda för att hamna på efterkälken i en på området allt tuffare internationell konkurrens. Regeringen har i en ”nationell inriktning för artificiell intelligens” utropat att ”Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av ai kan ge”.

Moderaterna, å sin sida, har vid en valseger utlovat en storsatsning på tekniken, med förhoppningar om att bygga ett svenskt ai-institut.

Eniga om etisk användning av ai

I kölvattnet följer en allt viktigare diskussion om etisk ai. ”Det kan finnas oönskade eller oförutsedda konsekvenser av att använda ai som följd av vinklade eller manipulerade data, bristande transparens, missbruk eller fientlig användning. Det kan leda till diskriminering, minskad tillit, ekonomisk skada och påverkan på demokratins funktionssätt”, skrev Anna Felländer, digitaliseringsekonom, på Ny Tekniks debattsidor tidigare i år.

MIT-forskaren Joy Buolamwini är ett konkret exempel. Buolamwini har belyst hur vanlig ansiktsigenkänningsteknik inte lyckats identifiera hennes ansikte för att den bakomliggande algoritmen inte tränats i att känna igen mörkare hudtoner.

På frågan om Sverige ska införa regelverk för en etisk användning av artificiell intelligens är partierna mer eller mindre eniga om att det är en bra idé.

Centerpartiet och Socialdemokraterna avstår från att svara men ger i enkätsvar till Ny Teknik uttryck för att det är en viktig fråga för framtiden. Även SD avstår.

Kristdemokraterna säger nej, med hänvisning till att de vill se ett internationellt regelverk. Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet svarar ja.

Ska Sverige införa ett regelverk för en etisk användning av artificiell intelligens?

Partiernas egna svar.

V: Ja, på sikt behöver någon form av regelverk införas.

S: Avstår. Artificiell intelligens (ai) är en teknik som fortfarande är relativt ny men vars betydelse hela tiden växer. Den kan få mycket omfattande effekter på människors liv. Det är rimligt att vi i framtiden får ett regelverk för en etisk användning av ai på samma sätt som vi har etiska förhållningsregler för forskning, medicin och marknadsföring. I dagsläget har vi inga förslag om ett sådant.

MP: Ja. Eftersom ai-system är självlärande är det viktigt att redan från början bygga in begränsningar som minimerar risken för att AI ska göra något som skadar samhället. Gränserna för vad ai får göra behöver sättas gemensamt och inte bara av den som bygger en särskild produkt med artificiell intelligens. Regeringen har antagit en nationell inriktning för artificiell intelligens.

C: Avstår. Centerpartiet har inte tagit ställning till detta som parti. Däremot så är etiska frågor i förhållande till artificiell intelligens ett område där Sverige skulle kunna bli världsledande. Därför är detta något som bör följas noga framöver.

L: Ja. Det behövs en nationell strategi för artificiell intelligens. I takt med att ai utvecklas kommer det att krävas etiska ställningstaganden i framtiden.

KD: Nej. I första hand bör internationella regelverk eftersträvas. Ai:s framtida påverkan på samhället angår hela mänskligheten

M: Ja. Moderaterna vill upprätta ett ai-institut som framförallt ska fokusera på hur samhället ska ställa om till mer ai och hanteringen av de juridiska, etiska och policyanknutna frågeställningar som följer.

SD: Avstår. Vi ser inte detta som en fråga som brådskar idag, men det kan bli aktuellt i framtiden då Europeiska kommissionen arbetar med en strategi gällande artificiell intelligens och etiska riktlinjer. Vi följer dock denna utveckling noggrant angående framtida tillväxtmöjligheter för svenska bolag.