Innovation

Överraskning bland ansökningar av patent

I Västernorrland, Stockholm och Uppsala plingar det till mest. Foto: All over press
I Västernorrland, Stockholm och Uppsala plingar det till mest. Foto: All over press

Närheten till universitet och stora företag gynnar innovationsrikedomen.

Publicerad

I Västernorrlands, Stockholms och Uppsala län plitas det på flest patentansökningar mätt per 100 000 invånare, enligt en färsk sammanställning från Patent- och registreringsverket.

– Det är intressant att se att det är så stor variation mellan regionerna. Stockholm är starkt, liksom Uppsala, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent- och registreringsverket.

Mest överraskad är hon ändå av Västernorrland, som ligger på andra plats i hela landet när det gäller patentansökningar.

– Där finns också två stora universitet och högskolor nära, samtidigt som det finns en mängd stora företag med en massa underleverantörer, säger hon.

Uppfinningsrikedomen finns nämligen både hos de stora företagen själva och hos alla dem som levererar tjänster och produkter till dem. Och universitet och högskolor är som drivhus för idérikedomen. Susanne Ås Sivborg är säker på att samhällets stöd till innovationer också ger effekt.

– Satsning på högskolor är en av de faktorer som vi vet har effekt. Både den här regeringen och den förra satsar mycket på det, och det visar sig i patentansökningarna också, säger hon.

Svensk industri har till stor del grundats på innovationer som patentsökts och sedan blivit ekonomiska framgångar, som mjölkförpackningar, skiftnycklar och kullager. Frågan är om det finns någon sådan uppfinning bland förra årets ansökningar.

– Det vet vi ju inte, men man kan se av antalet ansökningar att våra starkaste områden i Sverige är allmän mekanik, fordons- och verkstadsindustri och väg- och vatten, säger hon.

Från vissa län, som Gotland och Jämtland, kommer bara en handfull ansökningar.

– De län som bygger på tjänster har fler tjänsteinnovationer som inte resulterar i patent. Gotland är ett bra exempel på ett turistlän, och där utvecklar de kanske fler företag och varumärken i stället. Dalarna är ett annat exempel på det, med exempelvis Vasaloppet, säger Susanne Ås Sivborg.

Fast knepet för att få fram fler innovationer i regioner som inte är så starka är att samverka, tror hon.

– Det är viktigt att inte bara titta på det egna länet, utan att samordna med andra län runtomkring. Och att öka kunskapen om vad en innovation är, och hur man skyddar den med patentansökan, säger hon.

Fast det finns hot mot den svenska innovationsförmågan. Ungdomar väljer inte tekniska utbildningar, och det kan bli brist på teknisk kompetens framöver.

– Det är en stor brist inom just de områden där Sverige varit som starkast tidigare. Man kan tolka det så att vi riskerar att missa utveckling framöver. Sverige har alltid varit bra på teknik, men det är oturligt att den uppväxande generationen inte har det intresset, säger Susanne Ås Sivborg.


Följ Ny Teknik på Facebook!


Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!