Miljö

Oslo stoppar dieselbilar i stadstrafiken

Bilkö på en av infartslederna i Oslo. Foto: Alamy
Bilkö på en av infartslederna i Oslo. Foto: Alamy

Vintervädret tvingar Oslo att ta till drastiska åtgärder. Nu förbjuds trafik med dieselbilar i centrala staden.

Publicerad

Med start tisdag morgon får inte dieselbilar köra på Oslos gator. Beslutet kommer som ett resultat av höjda luftföroreningshalter. Oslo är en av de städer i Europa som har sämst luftkvalitet. Och vintervädret skapar inversion som gör att luften blir stillastående och föroreningarna blir kvar.

Förbudet kan bestå ett par dagar tills väderläget ändras och luftkvaliteten förbättrats.

– Akuta föroreningshalter innebär att det kan vara en hälsorisk för barn, äldre och astmatiker att vistas utomhus. Förbud mot dieseltrafik är en radikal åtgärd, men det är nödvändigt för att skydda stadens invånare, säger Gerd Robsahm Kjørven, tf chef för miljöförvaltningen i Oslo, till NTB.

Läs mer:

Skälet till att förbudet gäller dieselbilar är att de släpper ut mer kvävedioxid än bensinbilarna. Beslutet gäller de kommunala gatorna. Norska staten har fattat ett liknande beslut för delar av Ring 1 men i övrigt berörs inte genomfartslederna, som Ring 3, E6 och E18, eftersom det är statliga vägar.

Det finns också en rad undantag, som för utryckningsfordon och kollektivtrafik. Bilister som kör dieselbilar och inte kan visa att de har rätt att köra kommer att få böter på 1|500 norska kronor.

Oslo har länge kämpat med sin dåliga luftmiljö. Andra åtgärder kommunen vidtagit mot föroreningar är bland annat att avgifterna på parkering i centrum höjts med 50 procent. Och under perioder har hastigheten på genomfartslederna sänkts.