Samhälle

Okända virus hittade i svenska myggor

Foto: Mikael Gustafsson/N/TT
Foto: Mikael Gustafsson/N/TT

Studier av två myggarter från bland annat nedre Dalälven visar att myggorna bär på fler virus än vad forskare kunnat ana.

Publicerad

Det var en oväntat hög mängd virus som vi hittade, 40 olika virus varav 28 var helt nya för vetenskapen i de här myggarterna, säger forskaren Jenny Hesson vid Uppsala universitet, som är huvudansvarig för studien, till P4 Uppland.

Studier av denna typ har tidigare gjorts på myggor i tropikerna och forskarna trodde att myggor här skulle innehålla färre virus. Men det stämde inte.

– Vi hade faktiskt lika mycket, eller till och med mer i vissa jämförelser, säger Jenny Hesson.

– Det kanske inte är så kopplat till temperaturer utan vi tänker att virussammansättningen är något som säkert har följt med myggen under lång tid i evolutionen.

Myggarterna som undersökts sprider sindbisviruset som vållar den så kallade Ockelbosjukan, en sjukdom som kan ge hög feber, utslag och långdragen ledvärk.

Kartläggningen skulle på sikt kunna leda till minskad spridning av sindbisviruset. De många nya virus som upptäckts nu är dock inget som drabbar människor – däremot myggorna själva, tror Jenny Hesson.