Innovation

Ökad sprängkraft i Nordkoreas atombomb

Anders Ringbom
Anders Ringbom

– Nordkoreas kärnvapenprov i morse var 4-5 gånger starkare än det som man genomförde 2006. Det säger Anders Ringbom, kärnvapenforskare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Publicerad

Anders Ringbom är forskningsledare vid FOI:s institution för kärnvapenfrågor och en av de ansvariga för övervakningen av kärnvapenprov i världen.

Han bedömer att det verkligen var ett kärnvapenprov som Nordkorea utförde i morse kl 02.54 svensk tid , vilket tvingat FNs säkerhetsråd att kalla till extra sammanträde i kväll.

–Sprängningen var så pass kraftigt att den skulle vara svår att åstadkomma med konventionella sprängmedel, konstaterar Anders Ringbom.

De seismologiska mätningarna i regionen runt Nordkorea – och vid FOI:s mätsstation i Hagfors – visar att provets magnitud var 4,5 på den så kallade Richterskalan.

Enligt Anders Ringbom motsvarar det en sprängladdning på 2-5 kiloton, vilket innebär att den bomb Nordekorea sprängde i morse var flera gånger starkare än den man sprängde i oktober 2006, då man utförde sitt första kärnvapenprov. Då låg laddningen på cirka ett kiloton.

Ändå dröjer det ett par dagar innan omvärlden med säkerhet vet att det handlar om ett kärnvapentest.

Anders Ringbom berättar att man nu med spänning väntar på att en radiologisk mätstation i Japan ska fånga upp de första radioaktiva molnen som sprids från området. När detta sker beror på vädret och vindarna i området.

–Det är först då som vi kan verifiera att det verkligen rör sig om ett kärnvapenprov, säger han.

Provet ägde rum i underjorden.

– Det är rimligt att anta att provet även denna gång utförts i en tunnel i Mant’ap-san massivet och att åtminstone radioaktiva ädelgaser, bland annat xenon, har läckt ut, säger Anders Ringbom.

Gaserna avger mindre mängder strålning och är ofarliga i omgivningen men kan detekteras med känslig apparatur på långt avstånd.

– Övriga radioaktiva partiklarna som bildas stannar kvar i underjorden och når inte upp till ytan, säger Anders Ringbom.

Det finns i dag två FOI-utvecklade system i regionen som är redo att mäta eventuella xenonsignaturer och FOI deltar aktivt i det mätarbetet.

FOI jobbar nämligen på uppdrag av utrikesdepartementet med att övervaka kärnvapenprovstopps-avtalet CTBT.