Tekniknyheter

Obemannade krigsfartyget testat till havs

Världens största obemannade krigsfartyg har nu provkörts på havet.

Publicerad

Med sin längd på 40 meter är amerikanska Sea Hunter världens största krigsfartyg som kan köras helt utan besättning. Det har utvecklats av USA:s militära forskningsmyndighet Darpa och döptes i april 2016 och har nu enligt ett pressmeddelande för första gången testas till havs.

När det är färdigtestat om två år ska det helt på egen hand kunna  vara till havs i flera månader där främsta uppgiften blir att spana efter ubåtar. Förhoppningen är att ubåtsspaning då bara ska kosta en tiondel så mycket som att ha en konventionell ubåtsjägare i drift.

Under de prov som nu gjorts till havs var fartyget emellertid bemannat där besättningen bland annat testade fartygets hastighet, manöverduglighet, stabilitet, sjövärdighet och bränsleförbrukning.

I nästa testomgång är det de autonoma systemen som ska visa vad de går för. Då blir det bland annat sensorerna och förmågan att följa internationella väjningsregler som sätts på prov.