Populärteknik

Obama vill ha värsta datorn

President Obama har gett klartecken för att bygga en superdator som exempelvis kan simulera den mänskliga hjärnan.

Publicerad

Enligt top500 är den kinesiska Tianhe-2 världens just nu kraftfullaste dator .

Den klarar av drygt 33 miljoner miljarder flyttalsoperationer per sekund, eller mer precist 33,86 petaflops.

På andra plats kvalar den amerikanska superdatorn Titan in med sina 17,59 petaflops.

Men nu vill president Barack Obama att USA ska ta ledningen i superdatorkampen. Han har i ett dekret uppmanat amerikanska myndigheter och organisationer att tillsammans i projektet National Strategic Computing Initiative utveckla en superdator som är ungefär 30 gånger snabbare än den kinesiska Tianhe-2 och som då skulle nå "drömgränsen" en exaflop, skriver Vita Huset.

Enligt vissa neurologer är det den beräkningskapacitet som krävs för att simulera hur den mänskliga hjärnan fungerar, skriver Gizmodo.

Flera amerikanska myndigheter med energidepartementet i spetsen har under lång tid varit engagerade i utvecklingen av superdatorer. Men de olika myndigheterna har i stor utsträckning arbetat på egen hand. Det vill Barack Obama nu ändra på och föra samman forskare från exempelvis energidepartementet, försvarsdepartementet och National Science Foundation, NSF, i ett gemensamt utvecklingsprojekt, skriver Wired.