Säkerhet

ÖB: Sverige angrips varje dag – ”allvarlig säkerhetssituation”

En maktkamp pågår där stater både angriper varandra, spionerar och samarbetar, säger överbefälhavare Micael Bydén. ”Sverige angrips varje dag med medel som skadar vårt samhälle nu och på sikt”

Publicerad

Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén inledde den andra dagen på rikskonferensen Folk och Försvar genom att tala om att Sverige befinner sig i en "allvarlig säkerhetssituation".

Situationen på gränsen till Ukraina har gjort att saker och ting ställts på sin spets, fortsatte han.

– Den nutida situationen innebär att vi behöver manövrera i en värld där det pågår maktkamp, samarbeten, spioneri, cyberangrepp och handel under samma tid och på samma plats och till och med mellan samma stater.

Cyberangrepp mot Sverige

Ett konventionellt militärt angrepp kan inte uteslutas av Ryssland. Men ÖB menar att Sverige står under attack redan nu när det kommer till bland annat cyberangrepp.

– Sverige angrips varje dag med medel som skadar vårt samhälle nu och på sikt. Vi är inte i en militär konflikt på och om Sveriges territorium men vi är en i konflikt om värden vi vill ska bestå och intressen vi fortsatt vill ska skötas demokratiskt.

– Den här situationen ska vi inte vänja oss vid. Det får inte bli det nya normala.

"Kriget", som ÖB beskriver det, ser inte helt annorlunda ut nu än tidigare men nya arenor har tillkommit med nya sätt att ödelägga och förstöra.

Försvarsmakten ska under 2022 fokusera ännu mer på cyberförsvar och specialistofficersaspiranter ska kunna ha cyberförsvar som inriktning i sin utbildning. Samtidigt är ambitionen att cyberförsvar ska bli en stående del i officersprogrammet.