Samhälle

ÖB: Fler värnpliktiga och ny utbildning för cybersoldater

Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Överbefälhavare Micael Bydén på Folk och försvars rikskonferens i Sälen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Försvarsmakten ska nästa år öka antalet värnpliktiga till 5 000. För första gången ska även cybersoldater utbildas.

Publicerad

I dag är ambitionen att utbilda omkring 4 000 värnpliktiga soldater. ÖB Micael Bydén har nu fattat beslut om att höja antalet till 5 000 år 2020.

– Det är min ambition att i ett första steg grundutbilda femtusen män och kvinnor, säger ÖB i sitt tal i Folk och försvars konferens i Sälen.

Bydén pekar på att Försvarsmakten redan nu behöver lägga grunden för att i framtiden kunna utöka antalets officerare och andra heltidsanställda. Fler utbildade värnpliktiga innebär att rekryteringsunderlaget blir större.

Vill utbilda cybersoldater

Nytt är också att ÖB nästa år startar ett pilotprojekt, som innebär att omkring 30 värnpliktiga ska utbildas till cybersoldater. De ska i första hand skydda försvarets egna system.

– Våra system måste skyddas mot en kvalificerad motståndare som söker att påverka svensk militär verksamhet och andra samhällsfunktioner, säger ÖB Micael Bydén.

Han uppger också att samarbetet med andra myndigheter, främst FRA, Säkerhetspolisen och MSB, ska stärkas.

Försvarsmakten har dock i uppdrag att även skaffa sig en offensiv cyberförmåga. De som väljs ut för den nya utbildningen måste ha en viss kompetens på området redan från början.

Välkommet tillskott

I sitt tal på Folk och försvars konferens i Sälen beskrev ÖB Micael Bydén läget i Försvarsmakten i ljusa ordalag.

– Vi är på väg i rätt riktning, I en tid som präglas av osäkerhet står vi stadigt, säger Bydén i talet.

– Vi levererar och levererar med det vi har.

Med riksdagens budgetbeslut i december så får ÖB de pengar han begärt för de kommande åren.

– Tillskottet är välkommet och nödvändigt för att den operativa förmågan ska fortsätta att öka.

Bydén efterlyser dock långsiktighet i politikernas beslut om försvaret och på sikt krävs mer pengar, enligt honom.

– En försvarsförmåga som utvecklas i takt med omvärlden kräver ytterligare resurser, säger han i talet.

ÖB har också fattat beslut om att tillföra luftvärnsrobotar till Sveriges två brigader och stridsgruppen på Gotland. Det handlar robotsystem 70/90 med tillhörande personal.