Innovation

Nytt material i bara två dimensioner

Ryska och brittiska forskare har tillsammans lyckat framställa ett helt nytt slags material i enbart två dimensioner. Materialet, som kallas grafen, består av ett avskalat grafitskikt av enbart ett lager kolatomer. Grafen-bladet är stabilt, starkt och böjligt samt har god elektrisk ledningsförmåga.

Den senare egenskapen får forskarna vid universiteten i Tjernogulovka och Manchester att sikta in sig på elektroniska tillämpningar av sitt material, som är nära släkt med de omtalade nanorören och kolbollarna.

Bland annat har de undersökt om det går att göra en supersnabb fälteffekttransistor av materialet. Det är fullt möjligt, tack vare att elektronerna är mycket lättrörliga i det tunna grafen-bladet utan att läcka bort.

Forskarna menar också att mycket av det som går att göra med kolnanorör och kol-60-bollar, även går att göra av grafen.
NyT