Miljö

Nytt kartverktyg visar halten kvävedioxid

ESA har nu släppt sitt kartverktyg över halten kvävedioxid i atmosfären fritt. Här är en tidigare bild över utsläppen i norra Italien. Foto: ESA
ESA har nu släppt sitt kartverktyg över halten kvävedioxid i atmosfären fritt. Här är en tidigare bild över utsläppen i norra Italien. Foto: ESA

Halten kvävedioxid i atmosfären har sjunkit kraftigt under coronapandemin när industrier dragit ned sin produktion och trafiken minskat. Nu publicerar den europeiska rymdstyrelsen ESA och EU-kommissionen ett kartverktyg där halten kvävedioxid över världen visualiseras med hjälp av data från satelliten Copernicus Sentinel-5P.

Publicerad

Bland annat har satelliten kunnat följa hur halten partiklar i troposfären minskat kraftigt över norra Italien under pandemin.

Halten kvävedioxid mäts genom ett 14 dagars medelvärde eftersom tiden gasen stannar i atmosfären kan variera kraftigt beroende på solljus, vind och temperatur.

Kvävedioxid produceras från kraftverk, fordon och andra industriella anläggningar och kan ha betydande effekter på människors hälsa.

Copernicus-satelliten sköts upp 2017 för att mäta värden som uv-strålning, ozonhalt och klimatförändringar.