Övriga nyheter

Nya säkerhetshot - försvarsforskningen ska utredas

Björn von Sydow leder utredningen. Foto: Henrik Montgomery
Björn von Sydow leder utredningen. Foto: Henrik Montgomery

Sveriges försvarsforskning ska utredas av den tidigare försvarsministern Björn von Sydow. Det beslutade regeringen i går.

Publicerad

Det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa och viljan att öka Försvarsmaktens operativa förmåga, ligger bakom att regeringen nu låter utreda forsknings- och utvecklingsverksamheten inom försvarsområdet.

”Regeringen betonar vidare vikten av Sveriges förmåga till analys på det försvars- och säkerhetspolitiska området, liksom betydelsen av forskning och utveckling för att förstå och kunna anpassa det militära försvaret till framtida utmaningar och hot”, skriver man i kommittédirektiven.

Utredare blir den socialdemokratiske politikern Björn von Sydow, som var försvarsministern 1997-2002 och talman i riksdagen 2002-2006.

Uppdraget är stort och ska redovisas om ett drygt år, i december 2016. Däri ingår att föreslå:

  • Hur FoU kan stärka Försvarsmaktens operativa förmåga,
  • En metod för hur säkerhetspolitisk analys kan utgöra basen för FoU-verksamheten,
  • Vilka krav som svenska ”väsentliga säkerhetsintressen” ställer på FoU på försvarsområdet,
  • Hur försvarets FoU-samarbeten kan utvecklas i förhållande till andra områden,
  • Hur resultat av civil forskning och utveckling oftare skam kunna användas inom försvaret,
  • Hur och inom vilka områden internationella FoU-samarbeten bör eftersträvas,
  • Hur finansieringen av FoU inom försvarsområdet bör organiseras, och hur
  • En styrning och uppföljning av FoU-satsningarna inom försvarsområdet bättre kan utforma