Innovation

Ny växtart upptäcktes på Facebook

Foto: TT
Foto: TT

Internet blev hjälp för botaniker i jakt på nya arter.

Publicerad

Från vackra orkidéer till gigantiska mammutträd. Det finns omkring 390|900 kända växtarter i världen, men en femtedel är utrotningshotade, varnar en ny studie. Dock hittas hela tiden nya arter och en upptäcktes med hjälp av Facebook.

Under ledning av den anrika botaniska trädgården Kew Gardens i London har över 80 experter tagit sig an den mödosamma uppgiften att kartlägga världens växter. Genom att sammanställa information från befintliga databaser har experterna dragit slutsatsen om det totala antalet kända arter, som inte inkluderar mossor och alger.

– Men vi har bara skrapat på ytan. Det finns tusentals arter därute som vi inte känner till, konstaterar professor Kathy Willis, vetenskapschef på Kew Gardens, i en intervju med BBC.

Enligt rapporten hotas 21 procent av de kända arterna av utrotning, bland annat på grund av klimatförändringar, jordbruk och skogsskövling.

Samtidigt upptäcks fortfarande nya arter, närmare bestämt 2 024 stycken förra året. Bland dessa finns Drosera magnifica, en insektsätande sileshårsväxt som upptäcktes av en slump när en forskare fick syn på en bild av växten på Facebook. Bland de andra fynden märks bland annat en ny typ av lök och en gigantisk toffelorkidé. Störst chans till nya fynd har botaniker i Australien, Brasilien och Kina.

Men trots den rika världsfloran är det knappt en tiondel av alla arter, 31 128, som har ett dokumenterat användningsområde som till exempel läkemedel, livsmedel eller byggmaterial.

Det är första gången som en liknande sammanställning över läget i växtriket görs. Tanken är att rapporten ska publiceras årligen och Kathy Willis hoppas på att det ska hjälpa till i bevarandet av världens växter.

– Med tanke på hur grundläggande växter är för människors välbefinnande, för mat, bränsle och klimatreglering, är det viktigt att vi har koll på vad som händer, säger Willis till nyhetsbyrån AFP.