Miljö

Ny studie: Havssköldpaddor från tre världshav har mikroplast i magen

Av 102 studerade havssköldpaddor från tre olika världshav visade sig samtliga ha mikroplaster i magen. Foto: Pexels/Pixabay
Av 102 studerade havssköldpaddor från tre olika världshav visade sig samtliga ha mikroplaster i magen. Foto: Pexels/Pixabay

Över 100 havssköldpaddor från tre världshav undersöktes. Samtliga visade sig ha mikroplaster i magen.

Publicerad

Forskare från University of Exeter och Plymouth Marine Laboratory har studerat 102 havssköldpaddor, från alla sju existerande arter, från Atlanten, Stilla havet och Medelhavet. Resultatet är nedslående. Alla havssköldpaddor hade mikroplaster i magen.

– I vårt arbete genom åren har vi hittat mikroplaster i nästan alla marina djurarter som vi har studerat, från små zooplankton i botten av den marina matkedjan till fisklarver, delfiner och nu sköldpaddor. Den här studien ger mer bevis för att vi alla behöver hjälpas åt att minska mängden plastavfall som släpps ut i våra hav och upprätthålla rena, friska och produktiva hav för kommande generationer, säger forskaren Penelope Lindeque vid Plymouth Marine Laboratory, i ett uttalande.

Forskargruppen hittade över 800 syntetiska partiklar i djuren, framför allt fibrer som kan komma från exempelvis kläder, fisknät och rep. Men eftersom bara en del av havssköldpaddornas magar har studerats kan den totala mängden partiklar vara ännu högre.

Kan påverka på cellulär nivå

Frågan är exakt hur mikroplasterna påverkar djuren. Eftersom partiklarna är så små orsakar de ingen blockering i magen, något som kan ske med större plastfragment.

– Det framtida arbetet bör inriktas på huruvida mikroplaster kan påverka vattenlevande organismer mer subtilt. Till exempel kan de eventuellt bära på föroreningar, bakterier eller virus, eller påverka sköldpaddan på cellulär eller subcellulär nivå. Detta kräver ytterligare undersökningar, säger studiens huvudförfattare Emily Duncan, forskare vid centret för ekologi och konservering vid University of Exeter, i ett uttalande.

Studien ”Microplastic ingestion ubiquitous in marine turtles” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.