Miljö

Ny SMHI-tjänst visar var vattenbristen är värst

Så här ser vattenbristen ut i Sverige vecka 30, enligt SMHI:s nya tjänst. Foto: Björn Röhsman/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå samt SMHI
Så här ser vattenbristen ut i Sverige vecka 30, enligt SMHI:s nya tjänst. Foto: Björn Röhsman/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå samt SMHI

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av landet. En ny tjänst från SMHI ska ge en bättre bild av var vattenbristen riskerar att slå hårdast.

Publicerad

Vattennivåerna är mycket under det normala för årstiden, visar Sveriges geologiska undersöknings (SGU) senaste mätning.

Värst i sommar är det för dem med egen brunn, men även den kommunala försörjningen påverkas. Hälften av landets dricksvatten tas i dag från grundvattnet, både från stora och små grundvattenmagasin, och den andra halvan från ytvatten.

Enligt SGU finns en fortsatt risk för att brunnarna sinar innan sommarperioden är över.

– Man får räkna med att det kan sjunka ungefär en centimeter per dag fram till slutet av sommaren, så är det varje sommar. Men det som är annorlunda nu är att vi haft ett sämre utgångsläge än tidigare, säger statsgeologen Nils Ohlanders.

Samtidigt märks en stärkt beredskap i samhället. Mer pengar från regeringen går årligen till SGU för arbetet med att kartlägga grundvattnet.

SMHI och SGU har även infört en ny tjänst som visar risken för vattenbrist i Sverige.

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” ger både en bild av det nuvarande läget och den framtida risken för vattenbrist i de så kallade varningsdistrikten. Riskbedömningarna som tas fram gäller för större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre sjöar.

För varje varningsdistrikt i landet där det råder risk för vattenbrist anges bland annat vilka vattendrag och sjöar där flödena är låga.

– Tack vare samarbetet med SGU kan vi presentera aktuell information om både grund- och ytvatten samtidigt. På så sätt kan vi också visa att grund- och ytvattensituationen hänger ihop med nederbörd och avdunstning i den allmänna vattenbalansen, berättar Lena Eriksson Bram, hydrolog och ansvarig för hydrologiska tjänster på SMHI.

– Lägesbeskrivningen av grundvattennivåerna är ett viktigt stöd för bedömningen av risk för vattenbrist. Samarbetet med SMHI bidrar till förståelsen för att grundvattnet är en del av vattnets kretslopp, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Riskbedömningen för ytvatten uppdateras en gång i veckan. Grundvattennivåer reagerar långsammare och uppdateras om detta förnyas därför en gång i månaden.