Populärteknik

Ny säkrare 20-eurosedel

Den 24 februari 2015 visar Europeiska centralbanken upp en 20-eurosedel som ska vara svårare att förfalska.

Publicerad

Hur den nya sedeln exakt kommer att se ut vill ECB ännu inte berätta om. Men den förses med annorlunda vattenstämplar och hologram jämfört med den 20-eurosedel som används idag.

I god tid innan sedeln kommer i omlopp ska tillverkare av sedelhanteringsutrustning som kontrollerar om sedlarna är äkta eller falska få information så att maskinerna kan anpassas.

Den nya sedeln blir den tredje i den nya Europaserien, som inleddes med nya 5-eurosedlar i maj 2013 och nya 10-eurosedlar i september i år.

Ett första evenemang och seminarium kring den nya sedeln kommer att hållas den 6 februari 2015 i Banka d'Italia i Rom.